FANDOM


Smaragd-cimer
A Smaragd nemzetségben időnként társulnak fegyvernökök (és néha apródok) bizonyos célok megvalósítása végett. Szervezetekre a nemzetségben nincsen hivatalos szabályozás, de az alapelvekre építve minden bizonnyal nem tilos egyletek alapítása, legalábbis amíg azok nem veszélyeztetik a nemzetség céljait. Rendelkezés híján az alább felsoroltak egyike sincs elismerve a baráti kör alkotórészeként, félhivatalos szerveződésként jelennek meg, leginkább a wikin.

Pufnyákológiai Társaság

Pufnyákológiai Társaság
Coats of arms of None.svg
Tevénykenység kutatás
Szakterület pufnyákológia
Alapító Sárkányos Péter lovag (még fegyvernökként)

Talán az első a LovagVár Baráti Körön belül alakult érdeklődési körök közül, Sárkányos Péter lovag (akkor még fegyvernök) jelentette be megalakítását a wikin. A társaság alapításának pontos dátuma ismeretlen, az mindenesetre tény, hogy a pajzsos fegyvernök címei között 2014. június 29-én tűnik fel elsőként a tagság.

A Társaság célja a pufnyákológia, mint tudomány művelése, és ebből is láthatóan a Baráti Kör képzeletbeli világának, a Kalandjátéknak a bővítése, kidolgozása. Tagjai között tudhatja a wiki legtöbb önjelölt szaktekintélyét a pufnyáktan tárgyköréből. A Társaság, bár tulajdonképpeni szervezett munkát nem végez, tagjai révén sokat tett a pufnyákok szokásainak megismertetéséért. A tagok számos észrevételt fogalmaztak meg a Kalandjáték világával kapcsolatban, kiigazították a történetek során fellépő esetleges ellentmondásokat, őrködnek a folyamatosság és a Kalandjáték működése fölött.

A Társaságban gyakran vita bontakozik ki egyes kérdéseket illetően, ezekben a tagság általában végletesen megosztott. Annak ellenére, hogy a szervezet sikeresen működik közre kisebb tévedések, hibák kijavításában, némely (nem is feltétlenül nagy horderejű) kérdésben képtelen egységes álláspontot kialakítani.

Címertani Kollégium

A Címertani Kollégiumot 2014. augusztus 25-én alapította meg Gergő fegyvernök. A szervezet elsődleges feladatának a heraldika tanításának elősegítését tekinti, ezt tükrözi a jelmondatuk is: „Docendo discimus” – tanítva tanulunk.

Címertani Kollégium

Dd
Tevékenység oktatás
Szakterület címertan
Alapító Gergő fegyvernök

A társaság tagjai szócikkeket írnak, igyekeznek megteremteni a nemzetségben belül a heraldika tudományos igényű használatának feltételeit. A címertan a nemzetségben megbecsült tudomány, a címerek gyakran megjelennek körünkben. A tagok igyekeznek összehangolni tevékenységüket a tudományos ismeretterjesztés tárgykörében, magukra vállalva a címerekkel foglalkozó szócikkek ápolását a wikin.

„Jeditanács”

A "„jeditanács” a lovagok  – és bizonyos esetekben – a fegyvernökök gyűlése, táborokban a maresall is részt vehet a gyűlések egy részén. Legtöbbször a kirándulások és táborok alkalmával ül össze, jellemzően esténként. Témái főként a másnapi teendők és csupa olyan dolog melyről csak azok tudhatnak, akik részt vesznek a gyűlésen. Olykor előfordul, hogy a Kalandjáték játszása közben, rövid jeditanács ül össze a mesélők részvételével.

Egy alkalommal felmerült egy „padawantanács” alapításának az ötlete a fegyvernökök részéről, de az ötletet elvetették, mivel nem bizonyult célravezetőnek, és addigra már a fegyvernökök is részt vehettek a jeditanácsok többségén.

Kritikák

Könnyen felmerül, hogy miért van értelme újabb és újabb alegységek létrehozására egy már eredetileg is szűk csoportban, a folyamatos szervezkedés felveti annak gyanúját, hogy nem a tényleges munka, hanem a címek gyártása válik fő céllá. A szervezetek tagsága ráadásul gyakorlatilag megegyezik, ugyanaz a néhány aktív szerkesztő vesz részt mindkét egylet fenntartásában.