FANDOM


Pufnyák road sign 2

A Smaragd nemzetség a Hollókői Királyság egyik, ha nem legnagyobb nemzetsége, a királyválasztó gyűlés hat tagjának egyike. Sok kiváló harcost és tudóst mondhat magáénak, valamint a Rend három védelmezője is e nemzetség vitézei közül került ki. Péter király uralkodásának 12. évében szolgálataikért három falut kaptak a koronától, egyet pedig Holló Horka úrtól. Jelmondatuk: Ipse sis septem. (A hét te magad légy!)

Smaragd-címer sátorral

A Smaragd nemzetség nagycímere

Smaragd nembéli Róbert lovag

Lovag k
Név Róbert
Egyéb nevek

A kételkedő lovag
A gyanakvó oroszlán

Nem

Férfi

Faj

Ember

Életkor

Fiatal

Státusz

Aktív

Kaszt

Lovag

Pártállás
Fegyver

Kard

Különleges képességek

Erődítés

Híres-neves Róbert, másnéven a Kételkedő Lovag, vagy (címere után) a Gyanakvó Oroszlán a Smaragd nemzetség talán legismertebb és legkiválóbb vitéze, akinek nevét az északi határmezsgyéktől a déli vidékekig, napkelettől napnyugatig ismerik. Hűsége és elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Jelenleg ő a nemzetség legtapasztaltabb és legnagyobb tiszteletnek örvendő tagja. Jó lovaghoz méltóan a kardforgatásban is jeleskedik, de kiváló ismeretekkel rendelkezik a Királyság nemesi családjairól is, mind címereiket, mind családfáikat tekintve.

Érdemeit felsorolni csaknem lehetetlen, a nemzetség tagjai közül talán az ő tetteit örökíti meg legkorábbról a krónika. Alig találod olyan kalandját nemzetségének, melyből hiányozni volt kénytelen. Segédkezett a királynak fia visszaszerzésében, mikor Bulcsú lovag elrabolta. Nemzetsége segítségével visszaszerezte az Orrfacsaró Bűznyák által elbitorolt területeket, majd részt vett a Szürke legyőzésében. A királyválasztó gyűlésen hozzájárult, hogy nemzetsége kormányzónak jelölje Péter herceg előkerültéig, ám támogatók hiányában utóbb visszalépett.
Róbert lovag színes

Róbert lovag

Smaragd nembéli Gergő mester

CMR Gergo
Név Gergő
Nem

Férfi

Faj

Ember

Életkor

Fiatal

Státusz

Atív

Kaszt

Gyógyító

Pártállás
Fegyver

Kard

Különleges képességek

Méregtelenítés

Gergő mester méltán híres gyógyító, jártas a különböző sérülések, betegségek, járványok és mérgek kúrálásában. Péter király uralkodásának hetedik évében Cornelius mester kinevezte segédjének. A kard sem idegen a kezében, de saját bevallása szerint sem ez fő erőssége. Tudománya mellett legfőbb érdeme diplomáciai készsége, melynek nemzetsége sokszor vette már hasznát.

Pajzsos Péter

Péter egykor a Smaragd nemzetség lovagja volt, ám Péter király uralkodásának 11. évében az Assar nevű gressivusszal Gressiviába ment, majd amikor visszajött, megtagadta lovagi címét, és ezzel kiesett a nemzetségből. Jelenleg a Káoszhadúrként ismerik, mivel elragadta a Káosz, és átformálta.