FANDOM


Pufnyák road sign 2

A Smaragd nemzetség a Hollókői Királyság egyik, ha nem legnagyobb nemzetsége, a királyválasztó gyűlés hat tagjának egyike. Sok kiváló harcost és tudóst mondhat magáénak, valamint a Rend három védelmezője is e nemzetség vitézei közül került ki. Péter király uralkodásának 12. évében szolgálataikért három falut (név szerint Racsa, Atya és Küke) kaptak a koronától, egyet pedig (Határ falu, régi nevén Geregmező) Holló Horka úrtól. Jelmondatuk: Ipse sis septem. (A hét te magad légy!)

Smaragd-címer sátorral

A Smaragd nemzetség nagycímere

Smaragd nembéli Róbert lovag

Lovag k
Név Róbert
Egyéb nevek

A kételkedő lovag
A gyanakvó oroszlán

Nem

Férfi

Faj

Ember

Életkor

Fiatal

Státusz

Aktív

Kaszt

Lovag

Pártállás
  • Rend
  • Hollokő sz

Hollókői Királyság

  • Smaragd-cimer

Smaragd nemzetség

Fegyver

Kard

Különleges képességek

Erődítés

Híres-neves Róbert, másnéven a Kételkedő Lovag, vagy (címere után) a Gyanakvó Oroszlán a Smaragd nemzetség talán legismertebb és legkiválóbb vitéze, akinek nevét az északi határmezsgyéktől a déli vidékekig, napkelettől napnyugatig ismerik. Hűsége és elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Jelenleg ő a nemzetség legtapasztaltabb és legnagyobb tiszteletnek örvendő tagja. Jó lovaghoz méltóan a kardforgatásban is jeleskedik, de kiváló ismeretekkel rendelkezik a Királyság nemesi családjairól is, mind címereiket, mind családfáikat tekintve.

Érdemeit felsorolni csaknem lehetetlen, a nemzetség tagjai közül talán az ő tetteit örökíti meg legkorábbról a krónika. Alig találod olyan kalandját nemzetségének, melyből hiányozni volt kénytelen. Segédkezett a királynak fia visszaszerzésében, mikor Bulcsú lovag elrabolta. Nemzetsége segítségével visszaszerezte az Orrfacsaró Bűznyák által elbitorolt területeket, majd részt vett a Szürke legyőzésében. A királyválasztó gyűlésen hozzájárult, hogy nemzetsége kormányzónak jelölje Péter herceg előkerültéig, ám támogatók hiányában utóbb visszalépett.
Róbert lovag színes

Róbert lovag

Smaragd nembéli Gergő mester

CMR Gergo
Név Gergő
Nem

Férfi

Faj

Ember

Életkor

Fiatal

Státusz

Atív

Kaszt

Gyógyító

Pártállás
  • Rend
  • Hollokő sz

Hollókői Királyság

  • Smaragd-cimer

Smaragd nemzetség

Fegyver

Kard

Különleges képességek

Méregtelenítés

Gergő mester méltán híres gyógyító, jártas a különböző sérülések, betegségek, járványok és mérgek kúrálásában. Péter király uralkodásának hetedik évében Cornelius mester kinevezte segédjének. A kard sem idegen a kezében, de saját bevallása szerint sem ez fő erőssége. Tudománya mellett legfőbb érdeme diplomáciai készsége, melynek nemzetsége sokszor vette már hasznát.

Pajzsos Péter

Péter egykor a Smaragd nemzetség lovagja volt, ám Péter király uralkodásának 11. évében az Assar nevű gressivusszal Gressiviába ment, majd amikor visszajött, megtagadta lovagi címét, és ezzel kiesett a nemzetségből. Jelenleg a Káoszhadúrként ismerik, mivel elragadta a Káosz, és átformálta.

Smaragd Gábor

Egykor a nemzetség cserkésze volt, majd Áron halála után, mivel segítséget nyújtott a Szürke legyőzésében, ő lett a Rend egyik új védelmezője. Miután Tamás lovagnak, a másik védelmezőnek nyoma veszett, e tisztséget egy darabig egyedül látta el, majd fiatal kora ellenére tanoncot fogadott. Gábor lovag kötelességtudó védelmező, ugyanakkor eléggé előítéletes, a Káosz semmilyen teremtményét nem szívleli, legyen az puffnyák, tündér, vagy maga a Szürke. Bár képességei még nem közelítik meg a legendás védelmezők emberfeletti eredményeit, ezt némileg kipótolja az utazásai során gyűjtött tárgyakkal, amelyeknek hasznát veszi a Káosz elleni küzdelemben.

Csendesvízi Patrik

Patrik lovag a Marják Birodalomban született, itt is sok csatában részt vett, ám szeretett hátasa, Abdul teve halála után elhagyta az országot. Végül a Hollókői Királyságban kötött ki, ahol a Smaragd nem tagjai közé fogadta. Azóta a nemzetség fontos tagja, aki, mint jó lovag, csak szükség esetén folyamodik a kardhoz, inkább diplomáciai képességeit alkalmazza.

Barnanadrágú Timót

Timót a nemzetség sokat látott cserkésze. Ismeri az erdőt, sok nap után is felismeri különböző lények nyomait, és nem idegen kezében az íj, emiatt kiváló felderítő. Ugyanakkor Timót nem a kard embere; a konfliktusokból sokkal szívesebben menekül, mintsemhogy küzdjön. A hollókői–gressivus háborúban ő is tagja volt az északra küldött felderítőcsapatnak; valószínűleg gyávaságának köszönheti, hogy egyedüli túlélőként visszatért.