FANDOM


Nyár

Smaragd-krónika/I. P. 11., Drégelypalánk
Alkalom tábor
Helyszín Drégelypalánk
Időpont 2014. nyár
Karakterek Benedek
Liarius (megemlítve)
a Szürke (megemlítve)

Megérkeztünk a táborhelyre, ahol Miklós lovag köszöntött minket. Még alig rendezkedtünk be, amikor puffnyákok érkeztek a táborhelyre, élükön Hódító Birnyákkal. Mint kiderült, a Birnyák alapította Újpuffnyákia területére esett a táborunk, ezért adót kértek tőlünk. Ezt nem voltunk hajlandóak kifizetni (nem is tudtuk volna), ezért csata tört ki, és vereséget szenvedtünk. Miután mindnyájan felépültünk, elhatároztuk, hogy felderítjük a környéket.

Gressivus

A gressivus

Alig valamivel alattunk találkoztunk a Smaragd nemzetség más tagjaival, akik fogadtak minket. Tőlük tudtuk meg, hogy a környéken egy gressivus garázdálkodik, akinek egy régebbi ismerősünk, Benedek is a nyomában jár, ráadásul a puffnyákokkal is szövetkezett. A gressivusokról csupán annyit tudtunk, hogy szarvaik vannak, és az örökös innováció állapotában élnek – bár ennek jelentését nem értettük.

A táborhelyünkön hamarosan megjelent maga a gressivus. Egy dombon állt, és felhívta oda a védelmezőnket, majd le is szúrta. Ezután néhányan még rátámadtak, de hamarosan kiderült, hogy semmi esélyünk ellene, mert a penge a legkisebb nyomot sem hagyta rajta. Ráadásul akiket csak egyszer is megsebesített, azok, bár túlélték, élet és halál közt lebegtek a továbbiakban.

Így legyengülve mentünk el Hódító Birnyákhoz, hátha velünk is szövetkezik. Legnagyobb meglepetésünkre nem tudta, hogy mi a gressivus, de azt mondta, hajlandó segíteni nekünk, ha elfoglaljuk a várat. Bár szerinte a vár üres volt, gyanítottuk, hogy nem így van, és nem volt kedvünk a Hollókői Királyság más embereivel harcolni. Azt is megtudtuk, hogy egy forrásnál esténként egy Környa nevű sámán lakozik.

Este találkoztunk magával Benedekkel, aki egy különös port adott nekünk, amit Liariustól kapott. Napnyugtakor kellett a forrásba szórni, és így egy nappal visszaugorhattunk az időben, bár erről csak az tudott, aki a forrás közelében volt. Aki elég távol tartózkodott ekkor, az másnap semmit nem vett észre.

Következő nap – legalábbis azon a reggelen, amikor már emlékeztünk a fentebb leírt napra – Miklós lovag ismét üdvözölt minket, és miután elmondtuk neki, hogy mi történt, látszott rajta, hogy nehezen érti meg. (Ebben az is közrejátszhatott, hogy mi sem értettük teljesen.) Később Gusztustalan Gernyákkal találkoztunk, aki arra kért minket, segítsünk neki visszaszerezni Újpuffnyákiát. Mivel hajlandó volt cserébe segítséget nyújtani, ha a gressivus ismét megtámadna minket, igent mondtunk, ő pedig elűzte Birnyákot.

Délután a gressivus előrontott, és levágta egy emberünket. Természetesen rátámadtunk, és sikerült is legyengíteni. A végére elmenekült, bár többen közülünk is megsebesültek. Ezután Miklós lovag javaslatára lementünk, hogy megnézzük, a másik tábor tagjainak nem esett-e bajuk. Ám nekik nyomuk sem volt, csak vérfoltokat és a dulakodás más nyomait láttuk. Úgy tűnt, itt ismét a gressivus áldozatai lettünk, azonban később kiderült, hogy őket Hódító Birnyák és hívei vitték el rabszolgának. Mivel szinte mindenki megsebesült, úgy döntöttünk, este a puffnyák sámánhoz megyünk, hátha ő meg tud gyógyítani minket.

Meg is találtuk Varnyával, a tanítványával együtt, de azt mondta, nem tud segíteni rajtunk, nekünk pedig csak óráink vannak hátra. Mivel nem tudtunk semmit tenni, abban reménykedtünk, hátha Benedek ismét megérkezik, és a port a forrásba szórja. Elkezdtünk kérdezősködni, és a sámántól megtudtuk, hogy a gressivus, akár a Szürke sokkal erősebb kövek közelében. Más információval nem tudott szolgálni, mert nem ismerte a Káosz és az emberek mágiáját.

Amikor felébredtünk, ismét épségben voltunk, ezért csak arra tudtunk gondolni, hogy megint aktiválódott a varázslat. Délelőtt az íjászatot gyakoroltuk, amikor a másik táborból feljöttek, mert Árulónyák segítséget akar kérni. Ő is az újpuffnyákiai „trónt” akarta megszerezni, ám mi nem akartuk, hogy Birnyák helyett az ő területén legyünk, ám Róbert lovag párbajt ígért a vezérrel. A párbaj után az egyik gyógyítónk hátulról leszúrta a győztes puffnyákot, ami miatt a nép ránkrontott, és mi ismét vereséget szenvedtünk.

Később a fegyvernöki táborban voltunk, amikor felharsant a „gressivus!” kiáltás. Gyorsan őrséget szerveztünk egyesítve erőinket nemzetségünk többi tagjával, és vártuk a következő támadást. Bár egy embert levágott, nagyrészt épségben megúsztuk, ő pedig nem tudott elmenekülni. Bekerítettük, és alig néhány sebesülés árán végeztünk vele, ezek a sebek ráadásul szinte azonnal be is gyógyultak. Elhatározzuk, hogy őrizni fogjuk a forrást, mert nem biztos, hogy még egyszer végezni tudunk a gressivusszal, ám Benedek azt mondta az őröknek, hogyha nem tesszük meg, a Hollókői Királyságnak vége.

Így még egyszer szembe kellett szállnunk az ellenségünkkel. Mivel sejtettük, hogy olyan helyet keres, ahol erősebb, a várba mentünk. Itt meg is találtuk, és Péter és Attila lovag az ő oldalára álltak. Mivel azt mondta, hogy ő csak haza akar térni, és a legjobb emberismerő magiszter is alátámasztotta, hogy nem hazudik, elengedtük az átálltak kíséretében. Tamás lovag egy napig követte, miután megbizonyosodott róla, hogy nem tért le a Gressiviába vezető útról.

Szervezés

2014-ben az eddigiektől eltérően nem két külön tábor volt, hanem a fegyvernöki után érkeztek meg az apródok a drégelypalánki táborhelyre. A tábor végére a két csapat összefogott, hogy megoldja a kalandban rejlő problémákat.

Az apródtábor

Ebben a táborban a hangsúly nem a kétszázakon volt, sokkal inkább a gyakorlati ismereteinket bővítettük. Minden reggel laza tornával kezdődött. A hét során megtanultuk az íjászat és a lándzsahasználat alapjait, és más hasznos dolgokat a fegyverekkel kapcsolatban.

Avatás

A tábor végére a nemzetség két nemeskisasszonnyal, egy fegyvernökkel, valamint öt apróddal bővült. A fegyvernöki/nemeskisasszonyi rangot ez évben kapta meg Anna nemeskisasszony, Renáta nemeskisasszony és Gábor fegyvernök.

Ősz

Smaragd-krónika/I. P. 11., Drégelypalánk
Alkalom kirándulás
Helyszín Drégelypalánk
Időpont 2014. ősz
Karakterek a Káoszhadúr
Benedek
I. Péter király


Észak térképe

Észak térképe, amit Róbert lovag kapott

Amint megérkeztünk, kopogást hallottunk. Az ajtón egy több sebből vérző katona támolyogott be, aki szinte azonnal kilehelte a lelkét. Annyit tudtunk meg róla, hogy a király szálláscsinálója volt, és egy csatába keveredett. Elindultunk, hátha többet tudunk meg. Útközben Pajzsos Péter lovaggal találkoztunk, aki több hónap után visszatért Gressiviából. Miután megtárgyaltuk, hogy kivel mi történt, körülnéztünk, hátha csata nyomait találjuk. A földön több helyen vértócsák voltak, valamint néhány Benedek varázscetlijeiből, amiből csak az egyiket sikerült elolvasni. („Szóródj szét a teljesség igényével!”) Két úton tudtunk tovább menni, így hosszas vitatkozás után úgy döntöttünk, kettéválunk.

A jobb oldali úton haladva egy elágazáshoz értünk. Levente cserkészünket előreküldtük. Amikor visszatért, hátulról ránk támadt, és egyedül a híres-neves Róbert lovagot nem sikerült meglepnie, ám hamarosan őt is legyőzte, és elvette a kardjainkat. Mikor magunkhoz tértünk, alig emlékezett valamire, de azt tudta, hogy egy gressivus bűvölte meg. Másodszorra óvatosabbak voltunk, és egy láthatatlan magiszter ment felderíteni. Sikerült kiszabadítani Baltazárt, az egyiket a gressivus foglyai közül. Hárman voltak, de az egyikükkel a gressivus végzett, a másikat pedig már nem tudta megmenteni.

A másik csapattal jött Benedek is. Baltazárral és a másik három szálláscsinálóval együtt támadták meg, de varázslataival ellenállt nekik. Mivel nem bíztunk meg benne teljesen, nem akartuk, hogy ő értesítse Péter királyt a veszélyről, ám ő ragaszkodott hozzá. Megbűvölte az egyik védelmezőt, és bár mindannyian nekik rontottunk, a kardcsapások ellenére kitartott, míg senki nem maradt állva rajta kívül.

A második nap reggelére kelve Péter lovag két szarvval ébredt. Védelmezőnkön keresztül megtudtuk Árontól, hogy elkezdte elemészteni a káosz, és csak saját akaratából, a Sárkányos-tónál tisztulhat meg. Ismét úrta keltünk, hogy figyelmeztessük Péter királyt a veszélyről (és Benedekről), amikor ismét találkoztunk vele. Elmondta, hogy tegnap csak egy gressivust láttunk az ő alakjában. A csapat kettévált, az egyik fele hazatért, a másik Benedekkel a királyhoz ment.

A további részleteket még nem ismerheti minden játékos, ezért nem tesszük közzé.

Szervezés

A kiránduláson Angéla és Panna apródjelölt apródkisasszonyi rangot kapott.