FANDOM


Pufnyák road sign 2

Nyelvek

A Kalandjáték világában számtalan nyelv alakult ki, ezek nagy többségét a magiszterek és az énekmondók könnyedén elsajátíthatják.

Hollókői nyelv 
Hkir zászló

Főleg a Hollókői Királyságban és a környező területeken használják, általános közvetítő nyelv.

Totemimádók nyelve

A Breszlávia és a Hollókői Királyság közt elterülő erdőségben élő totemimádó klánok nyelve. A nyelv rengeteg hasonlóságot mutat a hollókői nyelvvel, feltételezhetően annak egy közeli rokon nyelve esetleg elszigetelődés következtében fennmaradt archaikus formája. Kölcsönösen megértik egymást e nyelv beszélői és a hollókői nyelv beszélői, egyes szakértők szerint nem is tekinthető önálló nyelvnek.

Pufnyák

A pufnyákok nyelve (előfordul államaikban, valamint vándorló törzseik révén sok helyen), szegényes eszközkészlettel, írásbelisége nem
Pufnyák harcos
elterjedt, bár vannak próbálkozások lejegyzésére. A nyelvről nem sokat tudni, viszont a nevek általános -nyák, illetve a sámánok nevének -nya képzője széles körben ismert. Szálhasogató Szőrnyák szerint a helyesírásnak nem tulajdonítanak nagy jelentőséget (lásd pufnyák–puffnyák probléma). A Pufnyákológiai Társaság megkülönböztet ó-, közép, és újpufnyák nyelvet, de létezésükre nincs bizonyíték.

Tündér

A tündérek nyelve.

Gressivus

Gressivián

Gressivia, továbbá az ott lakó gressivusok nyelve. Vélhetően a Banne Hercegségben is ez a hivatalos nyelv, hiszen Gressivia megszállás alatt tartja. Az egyetlen ismert kifejezés, a hode az egyik társadalmi csoport vezetőjének rangját jelöli.

A Káosz nyelve

Feltehetően a Káosz teremtményei (pufnyákok, gressivusok, a Szürke, Destro stb.) által beszélt nyelv, talán ebből sarjadtak önálló nyelveik.

Benedek helyesbítése: A káosz nyelve valójában nem efféle ősnyelv. Más értelemben persze az. A Nagy Crontini szerint leginkább a mi rúnanyelvünknek feleltethető meg, de még kevesebben ismerik. A hasonlat természetesen nem tökéletes, csupán az értelmezést szolgálja.

Tengeri nyelv

Liónia z

Liónia zászlaja

AmfóriaLiónia és Ersztónia hivatalos nyelve.

Mendegúz

Avagy mondagéz nyelv, az egykori Mendegúz Birodalomban használt, mára már holt nyelv.

Manók nyelve

Kétséges, hogy létezett-e, az éjjeli manók esetleges kommunikációs csatornája.

Phöldigót

A Királyságtól délre élő phöldigótok nyelve.

Ermohád

Az Ermohád Fejedelemség hivatalos nyelve.

Breszláv

A Breszláv Királyság és Banne hivatalos nyelve.

Írásrendszerek

Közös ábécé

AcharnKezirat

Az Acharn-kézirat

A hollókői nyelv lejegyzésére használják, például az ismeretlen Vándor naplója is ily módon maradt fönn.

Rúnaírás

Titkosírások, varázsigék lejegyzésére alkalmazott írásrendszer, csak műveltebb személyek, így például gyógyítók tudják elolvasni.

Acharn-rúnák

Avagy Agrippa-féle Thébai-ábécé, az Acharn-kézirat elkészítésekor használták.

Cornelius-féle jelek

1

Az alkimista feljegyzéseinek egyik oldala

Más néven görög ábécé, az alkimista tekercsei íródtak így.

Mendegúz rúnaírás

A legendás mendegúz rúnatekercseket minden bizonnyal így írták le.

Pufnyák

Létezése, használata kérdéses, talán csak Gaucus és Szálhasogató Szőrnyák sajátította el, a pufnyák értelmiségiek (ha vannak egyáltalán) ismerkednek vele, leginkább még csak gyerekcipőben jár.

Maszkos levelek írásai

A rejtélyes maszkos alakok többféle írást is használnak a levelezéseik titkosítására.

Első levél

Maszkos levél 01

Az első levél

Egy csak a mássalhangzókat, és a külön írt magánhangzókat jelölő ékírással lett lejegyezve az első levél.

Második levél

A második levél egy abugida rendszerű, mássalhangzóalapú szótagírással került lejegyzésre.

Maszkos levél 02

A második levél