FANDOM


Pufnyák road sign 2
Mendegúzia
Mendegúz Birodalom
Mendegúz bir pecsét
Flag of None
Főváros

Ismeretlen

Államforma

Királyság

Vezető(k)

Grenritek
Máguskirályok

Hivatalos nyelv

Mendegúz

Terület

Hatalmas

Népesség

Nagy

Népsűrűség

Átlagos

GDP

Gyorsan nőtt a hanyatlásig

HDI

Gyorsan nőtt a hanyatlásig

Államalapítás

Ismeretlen

Mint oly sok kérdésben, a Mendegúz Birodalom történetét illetően is kénytelenek vagyunk Liarius művére hagyatkozni. A mester e tárgyban azonban egyértelműen elismeri, hogy ismeretei kivétel nélkül egykori tanítójától, Progenitostól származnak.

Liarius mester ezt írja:

„A mendegúzok, avagy hajdani nevükön mondagézek eredete oly ősi múltba nyúlik vissza, hogy a valós történelmi adatokat már lehetetlen elválasztani a mondák és mesék világától. Ősanyjukként Herboát, a folyóistennőt tisztelték. Első ismert településeik is a Herbon folyó mentén jöttek létre. Kezdetben kicsiny királyság volt csupán a mondagézeké, de a legenda szerint egyik uralkodójuk – akinek neve nem maradt fenn – olyan erőkkel kötött szövetséget, amelyek mérhetetlen hatalmat adtak neki, cserében pedig csupán egy homályos ígéretet kértek, egy majdani szívességről. Az apró királyság ezután varázslatos fejlődésnek indult. A szomszédos népek önként, fegyveres erőszak nélkül vetették alá magukat a mondagéz királyok hatalmának. Az ország területe és hatalma rohamosan gyarapodott, anékül, hogy akár egyetlen csatát is meg kellett volna víniuk ezért. Mendegúzia egyetlen uralkodódinasztia, a Gránitevőkként is ismert Grenritek alatt csaknem megszázszorozta területét, s immár Mendegúz Birodalom néven ismerték. A birodalom évszázadokon át a kelet messze leghatalmasabb állama volt ekkoriban. A hagyomány a Máguskirályok Koraként tartja számon ezt az időszakot, mely nagyjából másfélezer évvel ezelőttig tartott.

Akkor újabb fordulat következett be a mendegúzok történetében, melyről azonban szintén keveset tudunk. Mendegúz források szerint egy új és erőszakos nép bukkant fel a birodalom határainál, akik fegyverrel és varázslattal támadtak a békés népre. A renegát Hortius ezzel szemben belső ellentétekről vél tudni, melyek szétszakították a birodalmat. Annyi bizonyos, hogy a mendegúzok hatalma még gyorsabban hanyatlott le, mint ahogyan felemelkedtek. Fél évszázaddal a Máguskirályok Kora után már képtelenek voltak ellenállni az új hatalom, Nagypuffnyákia támadásainak így Hódító Gernyák jókora darabot csatolt saját országához a mendegúz területekből.

A Mendegúz birodalom ezután néhány évtized alatt összeomlott. Nevük ugyan előfordul még néhány száz éven át a krónikákban, de egyre ritkább és egyre megbízhatatlanabb adatokat találhatunk csak róluk. Kijelenthetjük, hogy a mendegúzok végül mintegy ezerkétszáz esztendővel ezelőtt végképp eltűntek a jelentős népek sorából."