FANDOM


Pufnyák road sign 2
Mavagy Mate k
Név Mavagy Máté
Nem

Férfi

Faj

Ember

Életkor

Középkorú

Státusz

Aktív

Kaszt

Magiszter

Tisztség

Titoknok (korábban)

Pártállás
  • Rend
  • Hollokő sz

Hollókői Királyság (korábban)

Fegyver

Soha életében nem forgatott még fegyvert

Különleges képességek

Disputa

Mavagy Máté a Hollókői Királyság titoknoka volt egészen I. Péter király uralkodásának tizenkettedik esztendejéig, amikor is felségárulás vádja miatt szabadságvesztésre ítélték. Ő írta a Hollópostát, mely az udvar időszakosan megjelenő közleménye volt az alattvalók tájékoztatásának céljából.

Korai élete

Nem sokat tudunk Mavagy Máté korai életéről, mindenesetre annyi bizonyos, hogy Péter király uralkodásának tizenegyedik esztendejétől már biztosan ő volt a Hollóposta tolmácsolója.

A felségárulás

I. P 12. tavaszán Morgómezőről elrabolták Péter királyt és Kartal Holló Horkát. Az ügyet a Smaragd nemzetség vitézei próbálták megoldani, és sikeresen el is fogtak két orgyilkost, azonban nem sikerült a király nyomaira bukkaniuk.

Ezek után kisasszony havában sor került a királyválasztásra, miután a királyt eltűntté nyílvánították. Egy nappal a tanácskozás megkezdése előtt azonban Péter herceg rejtélyes módon megbetegedett vadászat közben, így Mavagy Máté képviselte a Holló nemzetséget a királyválasztáson.

A tanács ülései során többször is vitába keveredett Thúz nembéli Talamér úrral, aki jelöltette magát a királyi címre. Talamér úr többször is kifogásolta, hogy Máté, mint nemtelen ember részt vesz a nemességnek is csupán az elitjét tömörítő tanács ülésein. Ezt a problémát aztán Róbert lovag oldotta meg, amikor a hercegtől megtudta, hogy ő valóban Mátét bízta meg a képviselettel.

A királyválasztás hagyományosan négy nap alatt történik, melyből az első napon lovagi torna kerül megrendezésre, a másodikon vadászat, a harmadikon szavazás, a negyediken pedig a koronázás. Ez alkalommal Máté mint ezen események szervezője is tevékenykedett, így mikor a vadászat során orgyilkosok támadtak Talamér úrra, ő egyből Mátét hibáztatta az esetért, majd odáig elment, hogy kihívta a Holló nem képviselőjét egy istenítéletre, amit azonban a Smaragd nembéli Szabolcs elválalt helyette. Az ítélet eredményeként Talamér úr megkövette Péter herceget.

Péter herceget a vadászat napján elrabolták a szobájából, így a Smaragd nemzetség egyből nyomozásba kezdett az ügyben, azonban aznap nem találtak semmit. Mavagy Máté azt ígérte, hogy megtesz minden tőle telhetőt az előkerítése érdekében. Végül a Smaragd nemzetség tagjai egy rejtélyes íjász üzenetének segítségével megtalálták és kiszabadították a herceget, akit ironikus módon korábbi ajtónállója, Mihály tartott fogva.

A hercegtől megtudták, hogy van egy másik fogoly is, akit Lápvárban tartanak fogva, és másnap ki fogják végezni, így igyekezni kell a kiszabadításával. Másnap reggel ki is szabadították, és kiderült, hogy ez a fogoly nem más, mint Kartal nembéli Holló Horka úr, aki ott volt, mikor a király táborán rajtaütöttek Morgómezőnél. Ő azt állította, hogy az időközben a tanács által - Mavagy Máté rábeszélő tehetségének is köszönhetően - királlyá választott Uros Csaba állt a merénylet mögött. Továbbá azt is állította, hogy Őfelsége él, csupán egy gressivus csapat fogságába esett. Később a tanács előtt is előadta vádjait, melyekről kiderültek, hogy igazak, azonban Csaba azt állította, hogy Mavagy Máté volt, az aki őt rávette minderre.

Máté ezek után mindent bevallott. Azt mondta, azért szánta el magát e lépésre, mert szerinte Péter király nem vezette megfelelően az országot. Ezek után Hollókő várának tömlöcébe vetették, hogy ott várja ki, amíg Péter király személyesen ítéletet nem mond felette.