FANDOM


Pufnyák road sign 2
Pufnyák road sign 1 Kalandjáték oldalak

Ez a lap a Kalandjáték világának leírását tartalmazza. A szabályrendszer leírásáért keresd fel A Kalandjáték rendszere oldalt!

Kalandjáték világa egy mesés, középkori jellegű fantáziavilág. E világ számtalan elemből (helszín, karakter, tárgy) épül fel, és minden egyes újabb kalanddal egyre inkább csak kibővül. Így az évek során megismert számtalan részletet egy újonnan bekapcsolódó játékos számára nehéz lehet követni, ennek megkönnyítését szolgálná ezen wiki és az azon való tájékozódást volna hívatott megkönnyíteni ezen szócikk.

Általánosságban

A Kalandjáték világa egy középkori jellegű fantáziavilág. A kalandok többnyire a Hollókői Királyság nevű államban vagy az azzal szomszédos területeken játszódnak. A játékosok karakterei többnyire a Smaragd nemzetség tagjai, amely egyike a Királyság hat legnagyobb és legtekintélyesebb nemesi családjának. A Kalandjáték világában az emberek népei mellett egyéb humanoid lények is megtalálhatóak, akárcsak a különféle legendás teremtmények. A világot nagyban meghatározza a két őserő, a Rend és a Káosz örök szembenállása. A Királyság alattvalói a Rend oldalán állnak, a különleges képességeiket is a Rendtől nyerik.

Földrajz

Észak térképe feliratokkal

Térkép a Kalandjáték világának északi területeiről

Bővebben: A Hollókői Királyság földrajza

A világnak eddig mindössze csak egy kis szegletét ismerjük, leginkább persze a Hollókői Királyságot és annak a környékét. Sok országról van tudomásunk, de többségüket csupán valamilyen töredékes említésekből ismerjük.

Nevezetesebb országok

Bővebben: Országok listája

A Kalandjáték világában egyre több ország nevét ismerjük meg, azonban sokukról csupán töredékes ismeretekkel bírunk. Itt most csupán a leggyakrabban emlegetett néhányat emelnénk ki.

Hollókői Királyság

Bővebben: Hollókői Királyság

A legtöbb kaland helyszíne, a Smaragd nem hazája. Fővárosa Hollókő, jelenlegi uralkodója II. Péter király. Az ország egy elektoriális monarchia, a királyt mindig a hat legnagyobb nemzetség képviselőiből álló tanács választja. Az ország a Rend egyik bástyája, mégis számtalan pufnyák él itt, akik folyamatos feszültséget okoznak.

Breszláv Királyság

Bővebben: Breszláv Királyság

A Hollókői Királyság legfőbb szövetségese, és északi szomszédja, a két országot egy nagy erdőség választja el egymástól. Hosszú és fordulatos történelemmel bíró ország. Királya IX. Zgod.

Gressivia és Banne

Gressivia
Bővebben: Gressivia

Gressivia a legészakibb ismert föld. Kietlen, sziklákkal borított vidék, a gressivusok népe lakja. Miként a Hollókői Királyság a Rendnek, úgy Gressivia a Káosznak az egyik legfontosabb bástyája. Nem sokat tudunk róla, mivel nemigen akad olyan, aki megjárta volna a földjét és épségben visszatért onnan, aki mégis azzal pedig nemigen lehetett beszélni.

Banne
Bővebben: Banne

Banne egy hercegség, mely egykoron Breszláviához tartozott, azonban a gressivusok megszállták és azóta de facto az ő helytartójuk irányítja.

Phöldigót Királyság

Bővebben: Phöldigót Királyság

Phöldigótia a Hollókői Királyság déli szomszédja. Jellemzően aggresszív külpolitikát folytat, azonban a Thúz nemzetség kitartásának hála, mindeddig nem sikerült területeket szerezniük a Hollókői Királyságtól. A Smaragd nemzetség is járt már itt egy alkalommal.

Tengeri országok

A nyugati tengeren több sziget is található, melyeken kis államok jöttek létre.

Amfória
Bővebben: Amfória

Amfória egy szigeten fekszik Lióniával, mellyel folyamatosan háborúban áll a sziget feletti uralomért. HÍres kézműiparáról.

Liónia
Bővebben: Liónia

Liónia egy szigeten osztozik Amfóriával és örökös háborút vívnak. Ezen föld szülötte a híres Crontini mester valamint Benedek.

Ersztónia
Bővebben: Ersztónia

Ersztónia egy kicsiny városállam, mely messzeföldön híres a dalnokversenyeiről. Innen származik a Tutto Gruppo.

Pufnyák államok

Nagypufnyákia
Bővebben: Nagypufnyákia

Nagypufnyákia a pufnyákok őshazája, a Hollókői Királyság keleti szomszédja. Nagy Raganyák kezdte el a létrehozását, majd fia Hódító vagy Nagyonnagy Gernyák fejezte be apja munkáját. Ő volt egyben az első és utolsó elismert nagypufnyák uralkodó. A nem túl távoli múltban egyes törzsek nyugatra vándoroltak a Hollókői Királyságba

Újpufnyákia, Bűzfölde
Bővebben: Újpufnyákia, Bűzfölde

Újpufnyákia és Bűzfölde egy-egy a Hollókői Királyságban élő pufnyákok által kikiáltott nemzetközi elismertséget nem élvező de facto állam.

Történelem

Bővebben: Történelmi áttekintés

A Kalandjáték világának történelmét illetően viszonylag hiányosak az ismereteink, mindössze Liarius krónikájának töredékeire és néhány még kevésbé megbízható forrásra hagyatkozhatunk csupán.

A legkorábbi ismert események a Mendegúz Birodalom történelmével kapcsolatosak. Ez egy ősi kultúra volt mely aztán az évszázadok során félig-meddig rejtélyes körülmények között lehanyatlott. Ekkoriban jött létre Nagypufnyákia országa is. Ezek után a legközelebbi történelmi információink a napjainkban is fellelhető országok és népek elmúlt pár száz évben lezajlott történelméből valóak.

A világ népei

A Kalandjáték világában számos nép él.

Emberek

A legnagyobb számban talán az emberek különféle népei leledzenek a világban, főleg a nyugaton elterülő tenger szigetein, valamint a parton és attól beljebb fekvő országokban. Az emberek alapvetően a Rendhez tartoznak.

Hollókőiek

A Hollókői Királyság népe. A hollókői nyelvet beszélik. Feudális társadalomban élnek, nemességüknél igen meghatározóak a nemzetségek, a kiterjedtebb rokoni kapcsolatok.

Erdei emberek
Bővebben: Erdei emberek

Az erdei emberek az erdőkben élő természetbarát emberek, gyógyfüvek szakértői, sokszor a tündérek jó barátai, és gyakran remeték, akik hosszú életük során számos titok és történet tudóivá váltak.

Breszlávok

Breszlávia és Banne népe. A Vidma-folyó síkságán élnek, valamint Banne területén, nyelvük a breszláv. Büszkék és igen keményen küzdenek hazájukért.

Phöldigótok

Délen élnek Phöldigótiában. Számos háborút vívtak már a szomszédjaikkal. Büszkék a hagyományaikra és könnyen megismerhetőek a jellegzetes viseletükről. Nyelvük a phöldigót.

Tengeriek

A tengeri nép a nyugati tenger szigetein él. Rendkívül megosztottak, ennek részben a földrajzi széttagoltságuk az oka. Számos neves tudóst és művészt adtak már a világnak. Remek hajósok, és ők uralják a tengeri kereskedelmet. Nyelvük a tengeri nyelv.

Totemimádók

A totemimádók népe a Holókői Királyságtól északra él. Egyszerű, vadászó-gyűjtögető népek, azonban rendkívüli tehetségük van a mágia terén. Klánokba szerveződve élnek, melyek rokoni kapcsolatokon alapuló szoros közösségek. Nyelvük a hollókői nyelv egy régebbi változata, így feltételezhető, hogy rokonságban állnak a hollókőiekkel. Erre utal a nagycsaládalapú társadalmi rendszerük is.

Különleges és módosított emberek

Homunculusok

A homunculusok mesterséges, alkímiával létrehozott emberi lények. Önállóan nem képesek az életre, valamilyen segéd erő szükséges hozzá, hogy életben maradjanak. Maszkot viselnek az arcukon.

Élőhalottak, elátkozott emberek

Többféle módon válhat egy hagyományos ember élőhalottá, és ettől függően többféle lehet az élőhalott formája. Vannak, akik gondolkodásra képtelen, öntudatlan lényekké válnak, mint Zsolt lovag, de megesik, hogy valamilyen mágikus segédeszköznek (pl. Acharn-kristály) köszönhetően az ember a halálból való visszatérése után is tudatában lesz önmagának, azonban már nem lesz a régi sosem, hiszen a feltámadásért bizony komoly árat kell fizetni (Worath, a Félszemű). Elképzelhető olyan eset is, hogy az illető még életében valamilyen ártó varázs áldozata lesz és amiatt elveszti emberi mivoltát, de ugyanakkor nem hal meg, mint a sápadt ajkúak erdei klánja és vezérük Fekete Ajak.

Egyéb

Számos egyéb nép él még a világban, melyekről eddig csupán kevés ismerettel rendelkezünk.

Pufnyákok

Bővebben: Pufnyákok

Az emberek mellett a másik nagyszámban előforduló nép a pufnyákoké. Ők a Káoszhoz tartoznak, bár igencsak „oldalágon”. Eredetileg keleten éltek, Nagypufnyákiában, de az utóbbi évtizedekben elkezdtek nyugatra vándorolni, különösen a Hollókői Királyság területére. Jellemzően rablásból, fosztogatásból és útonállásból tartják fenn magukat, de alkalmanként cserekereskedelemre is hajlandóak. A Királyság területén élő törzsek többnyire beszélik a közös nyelvet, keletebbre azonban még mindig a pufnyák nyelv a kizárólagos nyelvük.

Tündérek

Bővebben: Tündérek

A tündérek egy titokzatos nép, akik az erdőkben élnek. Ritkán lehet velük összetalálkozni, és akkor is többnyire csak, ha ők akarják. Néha igen távolságtartóak, máskor pedig egészen barátságosak.

Gressivusok

Bővebben: Gressivusok

A gressivusok népe fenn él északon, egy rideg és kietlen tájon. Kevés ismerettel rendelkezünk róluk. Annyit tudunk, hogy igen szigorú társadalomban élnek, négy kaszt szerint elkülönülve. Igen erősen kötődnek a Káoszhoz, különleges képességeiket is onnan nyerik.

Egyéb

A fentebb említetteken kívül élnek még mindenféle szerzetek a világban, jóval kisebb számban. Ilyenek a manók (éjjeli manók, káoszmanók) vagy a lánglakók, akiknek csupán egy-egy képviselőjükkel találkoztunk mindeddig.

Bestiárium

Bővebben: Kategória:Bestiák

Sárkányok

Bővebben: Sárkányok

A sárkányok legendás teremtmények. Hatalmas erővel és a tűzokádás képességével bírnak. Azonban manapság igen ritkák, utoljára tizennégy esztendeje észleltek egyet Hollókő közelében.

Baziliszkuszok

Bővebben: Baziliszkuszok

A baziliszkuszok fertelmes és igen veszedelmes lények. Általában barlangokban, üregekben fészkelnek. Tekintetükkel képesek kővé változtatni bárkit, leheletükkel pedig megölni.

Griffmadarak

Bővebben: Griffek

A griffek szintén csodás állatok, és igen ritkák. Aki megfürdik a vérükben, az sebezhetetlenné válik.

Egyéb

Sok egyéb szörnyeteg és teremtmény népesíti még be e világ erdeit, mezeit és vizeit.

Rend és Káosz

A Kalandjáték világában két nagy erő, a Rend és a Káosz csap össze folyton egymással. Mindkét hatalomnak van egy-egy bajnoka a világban. A védelmezők a Rendet képviselik, a cserkészek, magiszterek, lovagokgyógyítók és énekmondók társaikként hivatottak kiállni, ha úgy hozza a szükség. A Káosz bajnoka a Szürke, aki halhatatlan, ám ha legyőzik, egy időre eltűnik. Mindkét erő különféle hatalmat biztosít azok számára, akik eléggé elmerülnek benne. Egy védelmező egész életében tanulva és gyakorolva már-már emberfeletti hatalomra tehet szert, legképzettebjeik pár perces időugrást hajtanak végre; ezzel szemben a Káoszban létező gressivusok közül néhányan képesek elszívni áldozataik erejét és képességét, szinte sebezhetetlenné válva.

Híres szereplők

Egyéb