FANDOM


Smaragd-cimer
A lovagi avatás az a procedúra, amelynek során a lovag-jelölt fegyvernököt próbatételek sorát követően a Smaragd nemzetség lovagjává ütik.

Története

Az első lovagi avatásra 2017. júliusának első hétvégéjén került sor, melynek során Róbert és Péter fegyvernököket avatták lovagokká. A második lovaggá avatás 2018. júliusának elején volt, amikor Gábor fegyvernököt avatták lovaggá.

Az avatás menete

Próbatételek

Először a jelölteknek ki kell állniuk a próbákat.

Az avatás próbatételeinek egy része nem nyilvános.[1]

Az ismert fizikai próbák:

  • Birkózás
  • Botbirkózás
  • Félix vívás

Ezen három próba során az avatandó fegyvernököknek meg kell küzdeniük az összes jelenlévő lovaggal és fegyvernökkel, egész addig, amíg le nem győzik mindet legalább egyszer.

Birkozás

A birkózás során a két fél egy körben áll, és az a céljuk, hogy a másikat kilökjék a körön kívülre, míg ők maguk belül maradnak.

Botbirkózás

20170710 190109

Botbirkózás, alapállás

20170710 190129

Botbirkózás

Ennek során a két fél egy hosszú botot fog, oly módon, hogy kezeik felváltva helyezkednek el, így mindkettőjüknek van egy botvége, ahol nagyobb erő kifejtésére képesek, és egy olyan is, ahol kisebbre. A cél az, hogy ez utóbbit a földhöz érintsék, és megakadályozzák a másikat abban, hogy ő tegye meg ugyanezt a sajátjával.

Félix vívás

A Félix vívás bevett állóképesség fejlesztő gyakorlat a nemzetségben. Ennek során mindig van valaki, aki benn van a küzdőtéren, és a többi jelenlévő sorban egymás után megküzd vele, mindegyikük fél percen keresztül (innen ered a név). Az egész folyamatos, így a bentlévőnek nincsen alkalma pihenni.

Lovaggá ütés

A próbákat követően az avatás résztvevői elvégzik esti rutinjukat, nyugovóra térnek, majd másnap napfelkeltekor kerül sor a lovaggá ütésre.

Ennek során a lovagok és a lovaggá ütendő fegyvernökök közösen fogadalmat tesznek, majd a lovagok kardjaik érintésével lovaggá ütik a féltérdre ereszkedett jelölteket. Ezt követően ők is a Smaragd nemzetség lovagjai.

Lakoma

A lovaggá ütést követően még sor kerül egy közös lakomára is, melyen az avatás össze résztvevője részt vesz. Ezt követően véget ér az avatás.

Megjegyzések

  1. Állítólag valamilyen módon közük van egy zongorához.