FANDOM


Smaragd-cimer
 

A LovagVár Baráti Kör és a Smaragd nemzetség kronológiája.

Smaragd-cimer

Az általunk választott címer

2005

 • Zoltán és Miklós segédkezik a Szent László Vitézei Egyesület nyári táborában, kedvet kapnak egy saját tábor megrendezéséhez.
 • Lelkesedésükhöz családjuk és ismerőseik is csatlakoznak, létrejön a Baráti Kör. Cél a felnövekvő nemzedékek erkölcsi nevelése, ehhez a lovagi ideál, a középkor világa lesz a háttér (a szervezők ezóta viselnek lovagi címet, bár Zoltán lovag beceneve mindig is az volt...).
 • Megkezdődik a szakkör a Tomori Pál Általános Iskolában
Romantika és a kaland ígérete vonzóvá teszi a fiatalok számára, a lovagi ideál eszméje pedig megfelelő kiindulópontul szolgál a ma is elvárható erények (segítőkészség, udvariasság, hűség, bátorság, higgadtság) szemléltetésére.
– részlet a Baráti Kör ismertetéséből, a lovagi eszmény választásáról

2006

 • Nyár: az első tábor, helyszíne Hollókő, hat apródjelölt részvételével. Péter lovag bekerül a nemzetségbe. (történet: A gonosz óriás nyomában)

2007

 • Nyáron a második tábor, szintén Hollókőn, immáron 16 résztvevővel. Iskolai tábor Füzéren, a Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium diákjaival. (történet: Az elszabadult varázsló kézrekerítése)

2008

Több iskolában is tartanak szakkört (valamikor ez alatt az idő alatt él egy tanéven át a Bajza utcai Általanos Iskolában is a szakkör), ezért a táborok rekordszámú érdeklővel zajlanak, többségükben Hollókőn kívül. A 2009-es és 2010-es tábor sokak szerint a legjobban sikerült.

2009

2010

 • Tavasszal az első, ősszel a második kirándulás is megrendezésre kerül (a Rám-szakadékban, illetve Királyréten). A kirándulások túrából és vívásból állnak.
 • Július 22-én autóbalesetben elhunyt Zoltán dalnok és kedvese, Anna, valamint egy diákja. A szívét vesztett „szabós szakkör” nem folytatódik ősztől.
 • Első nem hollókői nyári tábor, helyszíne Csesznek (augusztus 1–7., „Az alkimista megsegítése”). Szintén nagy létszámmal (20 fő fölött). Ősszel felavatják az első három fegyvernököt: Péter, Eszter, Izabella. 
 • Elindul a levelezőlista, nem sok sikerrel, főleg csak szervezői kommunikációra válik be.
 • Megnyílik a Kódex a hivatalos oldalon, ez 2013 novembere óta ezen a honlapon fejlődik tovább

2011

 • Tavasszal, a nógrádi kiránduláson színre lépnek a pufnyákok , megkezdődik a Kalandjáték formálódása.
 • Aprodok2011

  Apródok Kisnánán

  A kisnánai tábor (július 3-9., „Zsófia grófnő megvendégelése”), az első tábor átfogó történet nélkül, a diákok két korcsoportra osztva táboroznak. Tamás, Gergő, Botond és Kornél fegyvernökké ütésével hétre emelkedik a fegyvernökök száma.
 • Létrejön a „LovagVár Smaragd Nemzetség” csoport a Facebookon, Csenge szabad vitéz kezdeményezésére.
 • Az őszi kirándulás (Máriaremete-Pilisszentiván) a „Vultus veri – az igazság arca” című történetével az első, mai értelemben vett kirándulás lesz.

Az aktív apródok száma lecsökken (talán a történet hiánya miatt a kisnánai tábor nem ragadta meg őket?), kialakul egy aktív keménymag, nagyjából 10 apróddal-fegyvernökkel. A szervezőket új kihívások elé állítják az idősödő, fegyernökké érő apródok, kérdések merülnek fel a működés mikéntjével kapcsolatban.

2012

 • Tavaszi kirándulás Péliföldszentkeresztre
 • Első alkalommal táboroznak külön a fegyvernökök, a négyfős tábor Drégelypalánkon kerül megrendezésre.
 • Visszatér Hollókőre az apródtábor (augusztus 5–11., „Hol a határ? – homunculusok”), a táborozók megközelítően ugyanannyian, kicsit kevesebben vannak, mint 2009 előtt. Fegyvernökké válik Róbert, Jonatán és Zoltán.
 • Ősszel a Hármashatár-hegy erdejében zajlik az első lovagoknak szóló történet („A rejtélyes erdő felderítése”)

2013

 • „Az erdőurak végzete” című kirándulás tavasszal, Pilisszentkereszten
 • Gergő fegyvernök elindítja a LovagVár Wiki tesztüzemét márciusban, az első szócikk („Gyógyító”) megszületésének dátuma augusztus 17., az oldal néhány nappal később megnyílik mindenki előtt
  • hatalmas érdeklődés az első néhány hónapban, novemberre megszületik a cikkek többsége (kb. 80-85 db)
 • Július környékén történik az utolsó szerkesztés a régi hivatalos oldalon.
 • A drégelypalánki fegyvernöki táborban egyre többen vesznek részt, ennek ellenére az apródok száma egyre alacsonyabb: hollókői táborukban (augusztus 4–10., „Nézőpontok – a lánglakó becserkészése”) aligha voltak többen, mint 2005-ben.
 • A második lovagi kirándulás Bujákon („Megbocsáthatatlan”)

A 2014-es táborban újra megnő az érdeklődők száma, számos új apródjelölt tűnik fel. Aktív párbeszéd indul a LovagVár fejlesztéséről, a lassan felnövő fegyvernökök szerepéről a nemzetségben. Kezdetét veszi egy lassú átalakulás, némileg átértelmeződik a LovagVár (főleg a Kalandjáték világát tekintve), áthelyeződnek a hangsúlyok, de maradnak az eredeti célok.

2014

 • A tavaszi kiránduláson először jelenik meg a „Káosz és a Rend”, ez új szemléletet visz a Kalandjátékba
 • A fegyvernöki és apródi tábor összefonódik (történet: Ismeretlen ellenség – a gressivus felbukkanása ): az első napokban a fegyvernökök, utána az apródok vannak főszerepben Drégelypalánkon. Renáta és Anna nemeskisasszonnyá (a fegyvernöki rang új, női megfelelője), Gábor fegyvernökké léptetésével lényegében a „kemény mag” – a kirándulások és táborok rendszeres látogatói – teljes egésze elhagyja az apródsort.
 • A táborok után ismét megnő a Wiki látogatottsága, de szokatlan módon ezt majdnem egy hónapig tartja is. A 100. szócikk megszületése, a fórum aktivizálódik.
 • Az alapítók-szervezők egyéb elfoglaltságai miatt nem lehetséges többé a szakkörök megtartása, ezt a szervezők (ígéretük szerint) gyakoribb kirándulásokkal igyekeznek kompenzálni.
 • Szeptember 13-14-én kétnapos kirándulás Drégelypalánkon.
 • Október 26-án fegyvernökök által szervezett lovagi kirándulás Pilisborosjenőn, amin két apród is részt vett utóbbiak oldalán.
 • December 6-7-én társasjátékozós, beszélgetős LovagVár hétvége Kismaroson.
 • A Lovagvár Wiki 120 szócikkel zárta az évet.

2015

 • Kirándulások az első félévben Zebegényben és Kóspallagon.
 • Júniusban fegyvernöki tábor Drégelypalánkon. Részt vettek: Anna, Reni, Peti, Robi, Gergő, Kornél, Gábor.
 • Augusztus 4-én a Regnum Marianum nagytáborában rövid LovagVár bemutató két korcsoportnak
 • Augusztusban apródtábor Hollókőn 6 apród (Angi, Szabi, Levi, Barni, Ákos és Gergő), valamint 6 fegyvernök (Anna, Reni, Robi, Peti, Gábor és Gergő) részvételével.
 • Ősz közepén újraindul a LovagVár szakkör és a fegyvernöki edzés
 • Ősszel egy apródi (a Visegrádi-hegységben) és egy lovagi (az Apátkúti-patak völgyében) kirándulás

2016

 • Februárban siker koronázza a szervezők régi törekvését: bejegyzésre kerül a LovagVár Baráti Kör Egyesület (elnök Péter, alelnök Zoltán, titkár Miklós)
 • Apródi kirándulás március 19-20-án Zebegénybe, immár a második, amelynek lebonyolításában lovagok és fegyvernökök egyaránt részt vesznek (a szócikkek száma a kirándulást követően 141-re emelkedik)
 • Júliusban fegyvernöki tábor Drégelypalánkon, majd három napra rá apródtábor Hollókőn, ezúttal egy új, 8-10 éves korosztály részvételével. Az apródtáborban jelenlévő öt fegyvernök a korábbiaknál jelentősebb szerepet vállal a szervezésben, hangsúlyosabban támogatva a lovagok munkáját (Anna, Gábor, Péter, Róbert és Gergő). A tábor végén öten csatlakoztak a fegyvernöki karhoz: Ákos, Bálint, Barnabás, Levente és Szabolcs. 
 • Augusztus 24-én a váci ferences táborban bemutató tartása és vívás a táborozó gyerekekkel. 
 • Augusztus 30-án Smaragd Emléktúra Nagykovácsi-Perbál-Zsámbék útvonalon, az egykori Smaragdok várának feltételezett helyének érintésével, ahol Gergő fegyvernök előadásában hallgathattuk meg a Smaragdok történetét, továbbá a zsámbéki templom romjainak megtekintésével. 
 • A 2016-2017-es tanévben is elindul a szakkör és az edzés. Első alkalom: szeptember 15.
 • Szeptember 17-én fegyvernökök által szervezett, részvételt illetően mindenki számára nyitott kirándulás Pilisborosjenőn. A kirándulás a második jelenet után félbeszakad, a zuhogó esőben gyorsan bőrig ázó résztvevők hazasietnek.
 • Október 30-án megrendezésre kerül az eső miatt félbeszakadt kirándulás második fele.

2017

 • Április 29-én Zoltán lovag és családja által szervezett kirándulás a Gerecsében.
 • Június 4-én fegyvernökök által szervezett kirándulás a Pilisben.
 • Július első hétvégéjén (1-2), a nemzetség történetében először új lovagokat avattak: Róbert és Péter fegyvernökök váltak lovaggá.
 • Fegyvernöki tábor, szokás szerint Drégelypalánkon július 8. és 14. között, fellépés a hollókői várnapon 15-én.
 • Apródtábor Hollókőn, július 29. és augusztus 4. között.
 • Két kirándulás ősszel, az egyik Hollókőn, a másik a Pilisben.

2018

 • Két kirándulás tavasszal, az egyik Hollókőn, a másik Zebegényben.
 • Fegyvernöki tábor Drégelypalánkon, egy tényleges fegyvernök és több idősebb apród részvételével. Gábor lovaggá avatása
 • Apródtábor Hollókőn. Az első tábor, melynek Kalandjátékbéli történetét egészben a lovagok második nemzedéke szervezi. A történet a még fegyvernökként szervezni kezdett történetszálak továbbvitelével a Kalandjáték egyik legnagyobb ívű meséje. Három új fegyvernök (Bálint, Zsiga, Bence) avatása.