FANDOM


Smaragd-cimer
2016 első  szakkörön kívüli LovagVáras eseménye egy zebegényi kirándulás volt.

Létszám

A kiránduláson szép számmal jelent meg a nemzetség. Ott voltak a szakkörről Bálint, Zsiga, Ákos és Bálint apródjelöltek, a régebbi tagok közül Panna apródkisasszony Anna és Reni nemeskisasszonyok, Levente apród valamint Zoltán lovag és Péter fegyvernök. Továbbá Anikó úrhölgy vezénylete alatt jelen volt Klára apródkisasszony és Gergő apród, illetve Boróka és Ágnes apródkisasszony-jelöltek. Később csatlakozott még a csapathoz Angéla apródkisasszony, aki magával hozta a nővérét Alexandra apródkisasszony-jelöltet is. A mesélők ezúttal Péter és Miklós lovagok valamint Róbert, Jonatán és Gábor fegyvernökök voltak.

Történet

Első nap

Péter herceg megbízásából délnek tartottunk, hogy Brezoknak a phöldigót nagykövetnek átadjunk egy üzenetet. Útközben Morgómező és Boglyokvár között egy kisebb pufnyák csapat ütött rajtunk, akik lekaszabolták az előörsöt, de mikor a csapatunk nagyobb része odaért, harc nélkül megfutamodtak. Nem sokkal később Boglyokvárban fogadott minket Thúz nembéli Andor úr, és tőle eligazítást kaptunk a Phöldigótiába vezető utat illetően. Boglyokvárat elhagyva egy tisztáson rábukkantunk egy csapat pufnyákra amint egy embert készültek megenni. Kisebb tárgyalást követően legyőztük a pufnyákokat és kiszabadítottuk az illetőt, akiről megtudtuk, hogy Brobek a neve és egy phöldigót kalandor, valamint, hogy a társát keresi. Ezután segédkeztünk neki a társa keresésében és átkutattuk a környéket, azonban nem jártunk sikerrel. Úgy döntöttünk, hogy tovább folytatjuk utunkat délnek, Andor úr említett nem messze a határ túloldalán egy fogadót, odáig terveztünk elérni. Nem soká ismét egy pufnyák csapat ütött rajtunk, azonban ismét győzelmet arattunk. A határnál gond nélkül átkeltünk a patakon és folytattuk utunkat egész a fogadóig. A fogadóban volt szerencsénk összefutni Brezok nagykövet úrral és átadni neki az üzenetet. A Fogadós megkért minket, hogy a közelben fekvő pufnyákszigeti pufnyák tanyát számoljuk fel, mivel nem tesz jót az üzletnek. Mi ezt a kérését készségesen teljesítettük is, és a művelettel két legyet ütöttünk egy csapásra, mivel Pufnyákszigeten tartották fogva Brobek társát Ralfarrt, akit így kiszabadítottunk. Ezután visszatértünk a fogadóba, ahol bőséges vacsora fogadott minket.

Második nap

Másnap reggel két különös ténnyel kellett szembe néznünk: először is valaki több ponton is felásta a fogadó kertjét, másrészről pedig eltűnt Brobek. Egy kiadós reggelit követően nekiálltunk nyomozni. Tapasztalt nyomolvasó cserkészünk, Levente többféle nyomot is talált az udvaron. talált egy olyan gödröt ami be volt temetve a többivel ellentétben és láthatóan valamit odavonszoltak. Ezt kiástuk és Brobek holmijait találtuk meg benne. Találtunk továbbá dulakodásra utaló nyomokat és vérfoltokat is, valamint a fogadó két sarkánál egy-egy rúnakövet, amelyek valamilyen igen nagy erejű védővarázslattal voltak ellátva és a rajtuk levő jelek alapján arra tudtunk következtetni, hogy a Fogadóst hivatottak védeni. Közben kikérdeztük Ralfarrt, hogy nem tud-e valamit, valamint, hogy mi is volt valójában az ő dolguk a vidéken. Megtudtuk, hogy egy ismeretlen csuklyás alak fizetett nekik, hogy felkutassák a Malom-völgy kincsét, melyet egykoron még egy hollókői király rejtett el a vidéken. A fogadóban már előző este is ott tartózkodott egy rejtélyes alak, akit szintén kikérdeztünk. Ő azt állította, hogy a Királyságból való, és hogy Sándornak hívják. Nem igen akaródzott neki elárulni magáról sok mindent. Időközben magisztereinknek hála megtudtuk, hogy a nagyköveten valamint Ralfarron is egy felejtés varázslat van. A nyomozás ekkortájt elvesztette a lendületét. Azonban egy kisebb, bátor csapat Péter fegyvernök vezérletével, Ági és Zsiga részvételével elhatározta, hogy pufnyákvadászatra indul, és ismét ostrom alá veszi Pufnyákszigetet (a csata részleteiről lásd: Hősi ének Pufnyáksziget második ostromáról). Sikerrel is jártak, ráadásul a pufnyákoktól megtudták, hogy az előző ostrom nem az előző nap esett meg, mint ahogyan azt hitték, hanem az eggyel az előttin. Miután visszatértek saját magunkon is elvégeztünk egy lényeglátást, és kiderült, hogy az egész fogadóban Sándoron és Ágin kívül mindenkire kimondták a felejés varázslatot. Ági elmondta, hogy mit látott előző nap: hárman viaskodtak a fogadó előtt, a két phöldigót kalandor meg egy vörös ruhás alak (mind a nagykövet, mind Sándor vörös ruhában volt). Ezek után még hevesebben kezdtük faggatni Sándort, aki azonban továbbra sem akart megnyílni. Időközben megkaptuk a nagykövet válaszát a herceg levelére, így minden készen állt arra, hogy visszainduljunk. Ekkor vita bontakozott ki, hogy mégis mitévők legyünk. Hazamenjünk-e, vagy próbáljuk megoldani még itt a rejtélyt. Végül tettünk egy próbát a kő elmozdításával, aminek következtében Sándor ránk támadott, majd később a nagykövet is csatlakozott hozzá. Sándor elmondta, hogy nem szabad kárt tennünk a kőben, mert a Hollókői Királyság összeomlik, ha a Fogadóssal bármi történik. Ennél jobban sajnos nem fejtette ki a dolgot, csupán még azt sikerült megtudnunk tőle, hogy ő vigyáz a Fogadósra, valamint, hogy ő végzett Brobekkel (akinek időkezben megtaláltuk a holttestét a patakban). Ezek után a nemzetség úgy döntött, hogy nem tud többet tenni az ügy érdekében, és útnak indult Hollókő felé. Útközben a folyón való átkelés közben megépítették az I. Péter király hidat.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.