FANDOM


Hollókői-gressivus háború
Casus belli Az első drégelyi incidens
Dátum I. P. 11––I. P. 14
Helyszín
Eredmény A hollókői-breszláv szövetség győzelme
Következmény
 • Breszlávia visszanyeri területi integritását
 • A Hollókői Királyság új királyt választ
Harcoló felek
 • Hollokő sz

Hollókői Királyság

 • Breszláv Királyság

Breszláv Királyság

 • Gressivia lobogo

Gressivia

 • Banne coa

Banne

 • Coats of arms of None.svg

Különböző pufnyák erők (indirekt módon)

 • Coats of arms of None.svg

Róka klán (indirekt módon)

Parancsnokok
 • Hollokő sz

I. (Hosszúszavú) Péter király

 • Hollokő sz

Péter királyi herceg

Thúz nembéli Talamér

 • Breszláv Királyság

IX. Zgod király

 • Breszláv Királyság

Orgon margrab

 • Gressivia lobogo

A négy hode

 • Banne coa

Daan herceg [1]

 • Banne coa

Geir

 • Coats of arms of None.svg

Különböző pufnyák vezérek

 • Coats of arms of None.svg

Nagy Róka†

Haderő
 • A király csapatai (testőrség, helyőrségek, megyei csapatok)
 • Főúri bandériumok
 • A Smaragd nemzetség vitézei
 • nagyjából 150 fős breszláv sereg
 • Eddig csupán kisebb csapatok, de a beszámolók szerint hatalmas mozgósítható seregekkel rendelkeznek
 • Változó
 • Pár tucatnyi vadász
Veszteségek
 • Péter király
 • Bulcsú lovag csapata
 • Károly lovag és csapata
 • A Kartal nemzetség bandériuma
 • A Morgómezőnél összegyűlt királyi csapatok
 • Kaptur erődje
 • Breszláv civilek és közkatonák
 • Egy csapat a Vidmánál
 • Egy csapat Hollókőnél
 • Változó
 • A teljes Róka klán
Pufnyák road sign 2
A hollókői-gressivus háború (I. P. 11–14) a Hollókői Királyság és Gressivia, valamint szövetségeseik között zajló háború volt. Tágabban értelmezve tekinthető a Rend és a Káosz közötti konfliktusnak is, hiszen a Hollókői Királyság a Rend egyik fő bástyája, míg Gressivia a Káosz egyik fő ereje.

Események

Események röviden

 • I. P. 11
  • A nyár elején egy gressivus – név szerint Assar, a felderítők kasztjából – tűnik fel északon, Drégelyvár környékén és keveredik konfliktusba az éppen a területen tartózkodó Smaragd nembéli vitézekkel.
  • Ezt követően a király Bulcsú lovag vezetésével egy csapatot küld északra, akiket a bannei helytartó Geir emberei legyőznek.
  • A gressivusok előrenyomulása fokozódó veszélyt jelent a Királyságra, a király elrendeli, hogy a Veres Torony mesterei kutassanak utánuk a feljegyzéseikben.
  • A király országjáró körútra indul, hogy személyesen is felmérje a veszély nagyságát. Fia Hollókőn marad, és a király távollétében intézi az ország ügyeit.
  • Gressivustámadás következtében Szent Mihály havában életét veszti Károly lovag, a király szálláscsináló mestere; Pétert, a Pajzsos Lovagot törvényen kívül helyezi és ellenséggé nyilvánítja Péter herceg, a Királyság és Őfelsége elárulása miatt
  • Péter király téli szállását a déli Boglyokvárban, Thúz nembéli Talamér úr erődjében rendezte be. 
 • I. P. 12
  • A tél folyamán jelentős gressivustámadás észak felől, melynek ellenállnak az északi várak (Drégely, Füzér, Buják), de a védtelen területeken nagy pusztítás megy végbe. A király Boglyokvárból ellentámadást indít és megfutamítja az ellenséges hadak előőrseit, majd összehívja Morgómezőre a királyság fegyvereseit.
  • Böjtmás havában, Morgómezőn támadás éri az összegyűlőfélben lévő királyi hadakat.
  • Pünkösd havának első napján Péter herceg Breszláviába küldi a Smaragd nemzetség vitézeit, hogy segítsenek IX. Zgod királynak, ugyanis a gressivusok elfoglalták a királyságának északi felét.
  • A herceg visszarendeli a Smaragd nemzetséget és a Kartal nemzetség bandériumait, hogy valamennyi védelme legyen az országnak, továbbá, hogy a Smaragdok részt vehessenek a királyválasztáson.
  • Két nappal a királyválasztó gyűlés vége után összegyűlnek az országban maradt hollókői hadak, hogy I. (Hosszúszavú) Péter király keresésére induljanak.
 • I. P. 14
  • I. Péter király (feltehetőleg kisasszony havában) meghal, Breszlávia északi részén
  • Döntő ütközetre kerül sor a Vidmánál a szövetséges és a gressivus erők között. A szövetséges sereget Péter herceg vezeti. A csata a szövetségesek győzelmével zárul.
  • Hollókő vára több ízben is ostrom alá kerül, először a pufnyákok veszik be, majd a Smaragdok visszaveszik, végül egy gressivus egységtől kell megvédeni.
  • Augusztus folyamán a szövetséges erők visszafoglalják Breszlávia északi felét.

Első drégelyi incidens

I. (Hosszúszavú) Péter király uralkodásának 11. évében, Szent Iván havában került rá sor. Egy Assar nevű gressivus felderítő érkezik a Királyság (de facto Újpufnyákia) területére majd fegyveres konfliktusba keveredik a Smaragd nemzetséggel, de később egy időmanipuláló varázslat segítségével sikerült elsimítani az ügyet. Azonban Péter, a Pajzsos lovag a gressivus társaságában elhagyta az országot és vele tartott északra.

A bannei csata

Assart és Pétert követve, a király parancsára egy kisebb expedíciós hadtest indult északnak, Bulcsú lovag vezetésével. A csapatot azonban Bannéban – még a gressiviai határ elérése előtt – Geir, Banne gressivus helytartójának emberei legyőzték, az egyetlen ismert túlélő Barnanadrágú Timót.

Második drégelyi incidens

I. (Hosszúszavú) Péter király uralkodásának 11. évében, Szent Mihály havában került rá sor. Drégely várának tövében – nem sokkal a nemzetség vitézeinek érkezése előtt – egy kis csapatnyi gressivus végzett Károly lovaggal és csapatával, miközben ők a király szállását igyekeztek előkészíteni. A segítségükre sietett Benedek, azonban már nem tudta megmenteni őket, a gressivusok ereje túl soknak bizonyult számára. A csata után – de még mindig a nemzetség érkezte előtt – érkezett vissza ide Gressiviából Assar és Péter, azonban a nemzetség érkezésére már csak Péter maradt a helyszínen. Ő újra csatlakozott csapatához és együtt próbálták meg felgöndölíteni az ügyet, azonban a bizalmatlanság és Benedek hatására ismét szét váltak.

​A morgómezei csata

Kartal címer

A Kartal nemzetség címere - ruhafoszlány

A morgómezei csata (avagy a morgómezei mészárlás) I. Péter király uralkodásának 12. esztendejében, Böjtmás havában, a Boglyokvártól északra fekvő Morgómezőn zajlott. Az itt gyülekező királyi hadakat egy éjjel támadás érte, mely során számos vitéz veszett oda álmában. Az áldozatok között főleg a királyi testőrség és a Kartal nemzetség katonái találhatóak, táborukban előbbiek 5, utóbbiak 10 sátorral voltak jelen. A vérengzést mérgezett fegyverekkel, nyilakkal és tőrökkel követték el, de a helyszínen otthagytak egy hamis gressivuskardot, azt a látszatot keltve, hogy az északi nép felelős a vitézek haláláért. Egyes vélekedések szerint a király is életét vesztette, de a felséges holttestet nem sikerült fellelni. Az elhunytaknak a végtisztességet a Smaragd nemzetség tagjai adták meg, akik máglyán elégették a tetemeket.

A vérfürdőért két menekülő embert (akik Jenő és Benő néven mutatkoztak be) vontak a Smaragd nemzetség tagjai felelősségre. A feltételezett gyilkosok (vitatott jogosságú eljárások hatására) beismerték, hogy mérgezett fegyverekkel rontottak az éj leple alatt a királyi táborra, és a vitézek életének kioltása után a király szívébe egy
Gressivuskard

Az ál gressivuspenge

tőrt döftek. A merényletet állítólag hatodmagukkal vitték véghez, akik közül négyen meghaltak a helyszínen a testőrök támadás következtében. Vallomásuk szerint Hollókőn egy titokzatos fiatal férfi bérelte fel őket erre, aki egy bugyellárisnyi phöldigót aranypénzzel fizetett. A gonosztevőket a nemzetség vitézei Thúz nembéli Talamér úr kezére adta, aki a vizsgálódás végéig tömlöcbe zárta őket.

Kaptur elesete

A nemzetség vitézei Péter herceg kérésének engedelmeskedve éppen északnak tartottak, amikor egy feldúlt breszláv falura és egy utánpótlás szállítmányt ért rajtaütés nyomaira bukkantak. Később szembesültek mindezen pusztítások okozójával: Péterrel, a hajdani Pajzsos Lovaggal, egykori csapattársukkal. Ő immár gressivussá változott, és egy lett a rejtélyes szivárványos páncélú harcosaik közül. Harcba is bocsátkoztak vele, azonban legyőzettek. Később szintén ráleltek, amint éppen egy breszláv erdei erődítést ostromolt egymaga. Itt sem tudták legyőzni, így ő elfoglalta a várat. Innen a nemzetség tagjai a vár urával, Orgon margrabbal együtt haladtak tovább a találkozóhelyre.

Harmadik drégelyi incidens

Szent Iván havában Péter herceg visszahívta a Smaragd nemzetséget a Breszláv Királyságból, akik hazafelé Drégelyen is megpihentek. Itt találkoztak Destroval, Vargányával a pufnyák sámánnal és a tanítványával Tunyával, Benedekkel és a Holló nemzetség egy ifjú tagjával Holló Csöngével. Mindegyiküktől azt a hírt kapták, hogy a Káoszhadúr tovább haladt dél felé, és Drégely várát készül bevenni. Benedektől megkapták a káoszteremtmények jelzésére alkalmas ezüst karikát, Holló Csöngétől, pedig a káoszteremtmények ellen hatásos port kapott. Azonban nem sikerült a Káoszhadúr nyomára bukkanniuk.

A király menekülése és fogságba esése

A királyválasztás végén a botrányos események sorozatának lezárásaként a Smaragd nemzetség vitézei kiszabadították Kartal nembéli Holló Horkát elrablói fogságából. Tőle megtudták, hogy a király még életben van, ugyanis a morgómezei rajtaütés során, ő, a király és további egy emberük megmenekültek, és északnak indultak. Őt Hollókőre küldték a hírrel, azonban elfogták Uros Csaba bérencei. A király pedig egy gressivus csapat fogságába került. Így még ott Hollókőn megegyeztek a nemzetségfők, hogy két nappal később találkoznak az északi határon és indulnak a király nyomát felkutatni.

Hollókő három ostroma

Bővebben: Hollókő három ostroma

A Vidmánál zajló döntő ütközettel egy időben Hollókő vára többször is ostrom alá kerül. Először Fekete Vitornyák kapitány foglalja el, majd tőle visszaveszik a Smaragdok, végül ez utóbbiak egy kisebb gressivus csapattal szemben védik meg a várat.

A döntő csata

A háború döntő ütközetére a Vidmánál került sor. Az ütközetben a szövetséges erők győzelmet vívtak ki, majd a csatát követően gyorsan kiűzték a gressivusokat Breszlávia északi feléből, és a hollókői erők, különösképp Péter herceg I. Péter király keresésébe kezdtek. Végül a hónap végére megtalálták a király holttestét.

Kaptur

Kaptur toronyerődje

Lábjegyzet

 1. Nem birtokol tényleges hatalmat.