FANDOM


K
Lovag Biztos, hogy ezt a lapot keresed?

Ha a Kalandjáték lovag kasztjáról, vagy a nemzetség lovagjairól szeretnél olvasni, rossz helyen jársz!

Jelen oldal célja neves lovagok felsorolása, akik példás életét magunk elé tarthatjuk sajátunk formálásakor, illetve tetteikből okolhatunk, hibáikból tanulhatunk.

A Francia Királyság lovagjai

200px-Arms of the Kingdom of France (Moderne).svg

Simon de Montfort

Kíméletlen, brutális keresztes hadjáratot vezett az albigens eretnekek ellen, ahol ártatlanok ezreit mészároltatta le (egyesek tőle eredeztetik a hírhedt mondást: „Vágjátok le mindent, az Úr majd kiválogatja az övéit!”). Korábban a negyedik keresztes hadjáratban is harcolt.

Bertrand du Guesclin, Bretagne Sasa

A százéves háború egyik leghíresebb francia lovagja, az egyik legkiválóbb francia hadvezér. Agyafúrt és megfontolt irányítása alatt a franciák visszaszerezték az angoloktól a tőlük korábban elvett földek jó részét.

Jean Le Maingre, Boucicaut

Ő is a százéves háborúban szerezte hírnevét, akárcsak du Guesclin, bár vele ellentétben ő rengeteget utazott, harcolt Litvániában, a Szentföldön, de a törökök ellen is ott volt Nikápolynál. Már 16 éves korában lovaggá ütötték, a flamand lázadók elleni roosebeke-i ütközet előestéjén. Kiváló hadvezér hírében állt, de a gyengék pártfogolása is fontos volt számára: megalapította a Zöld Pajzs Fehér Hölgye lovagrendet, melynek célja a védtelen nemesasszonyok megvédelmezése volt.

355px-Bayard

Bayard

Jeanne d’Arc (Szent Johanna)

Híres francia hős, „az orléans-i szűz”. Egy paraszt lányaként látta meg a napvilágot Domrémyben, később látomásaiban Isten arra kérte, szabadítsa fel Franciaországot. Talán leghíresebb tette Orléans felszabadítása volt 1429-ben, ahol kiváló hadvezéri és stratégai képességekről tett tanúbizonyságot. Később több csatát is vezetett, ám Compiègne-ben elfogták a burgundiak, majd az angolok eretnekség vádjával máglyán elégették 1431-ben. Ma Franciaország kilenc védőszentjének egyike.

Pierre de Terrail, Bayard

„A félelem és gáncsnélküli” lovag erényességéről, alázatos, példamutató viselkedéséről, nemkevésbé remek harci készségeiről lett ismert. Bátor volt, de ugyanakkor józanabbul gondolkodott társainál, tulajdonságaival lefegyverezte ellenfeleit.

Az Angol Királyság lovagjai

I. (Oroszlánszívű) Richárd angol király

EnglandCOA(1340-1367)

Angol királyi címer a százéves háború idején

Legendásan bátor, jellegzetes lovagi vonásokkal (az erények mellett a megfontoltság hiányával) is rendelkező uralkodó. Tízéves uralkodása alatt mindössze fél évet töltött Angliában („Hideg és nyirkos, ráadásul messze van, de szeretjük a busás bevételek miatt” – mondta állítólag), a fennmaradó időben vezéri tapasztalait kamatoztatta a Szentföldön és Franciaországban. Halálát egy francia vár ostroma közben, egy értelmetlen felderítőút közben lelte, egy íjász nyílvesszőjétől (a mondák szerint megjutalmazta az elsőrendű céllövőt, azonban halála után hűbéresei felkoncolták a franciát).

Edward, a Fekete Herceg

Az angol trónörökös a százéves háborúban tűnt ki képességeivel, elképesztő győzelmeket aratott az ellenségen. Például az 1356-ös maupertuisi (poitiersi) csatában 7000 angol harcossal megfutamított 18 000 franciát. Talán fekete páncélzata miatt nevezték el így.

William Marshal

Angol lovag, lovagi tornák hőse, a templomosakkal harcolt a Szentföldért. Három angol királyt szolgált, volt angol követ is. I. Richárd földbirtok-adományaival az ország egyik legvagyonosabb nemesévé emelte.

A Magyar Királyság lovagjai

I. (Szent) László magyar király

A szentté avatott király egyaránt nevezetessé lett államszervező tevékenységéről, hadvezéri erényeiről és személyes kiválóságáról. Megszámlálhatatlan mennyiségű legenda övezi személyét, talán a legismertebb az 1068-as kerlési csatát követő tette, amikor megmentett egy lányt egy kun lovastól.

I. (Nagy) Lajos magyar király

Szent Lászlót tekintette példaképének, sok hadjáratot vezetett élete során, uralma a középkori Magyar Királyság hatalmának egyik tetőpontja volt. Élete utolsó esztendőit betegsége miatt elvonulva, imádkozva töltötte,

Toldi Miklós

Lajos király katonája, többször is elkísérte urát jelentős hadműveletekre, később Itáliában zsoldosvezérként harcolt, majd Magyarországon ispán volt. Nevét leginkább az Arany János által írt Toldi című elbeszélő költeményből ismerik.

Filippo Scolari, azaz Ozorai Pipo

A firenzei bankárt Zsigmond király emelte országos méltóságokba, ozorai várkastélyát kis reneszánsz udvarként rendezte be. A többiektől eltréően őt műveltsége tette naggyá, elbűvölte a királyát matematikai képességeivel, amikor kiszámította egy hadtest háromhavi zsoldját.

Kinizsi Pál

Mátyás király hadvezére, temesi ispán, személyét, akárcsak királyáét, a néphagyomány őrizte meg hősként, ahogyan egyszerű molnárlegényból vitéz katonává emelkedik. Fényes győzelmet aratott a kenyérmezei csatában a török fölött 1479-ben. Veretlen katona hírében áll, egykori hatalmát a nagyvázsonyi vár romjai őrzik.