FANDOM


Gressivus

Az egyetlen hiteles, gressivust ábrázoló kép

A gressivusok a káosz teremtményei. Külsőre hasonlítanak az emberekhez, de fejüket két szarv ékesíti. A gressivusok életét az „örökös innováció állapotának” nevezett dolog járja át, aminek következtében minden megsebesített, egészséges lényből életenergiát nyerhetnek. Az így felerősödött gressivus egyetlen találata is halálos lehet. Eddig lakhelyüktől, Gressiviától délre egyetlen ilyen teremtményt láttak egészen I. (Hosszúszavú) Péter király uralkodásának 11. évéig, amikor Drégely várában feltűnt egy példányuk. A Smaragd nemzetség tagjai visszaengedték hazájába, azonban vele tartott a nemzetség két tagja is. Nem sokkal ezek után Péter király egy kisebb csapatot indított keresésére észak felé, a híres Bulcsú lovag vezetésével.

Liarius a gressivusokról

„Van pedig egy csodálatos teremtmény, amely az örökös innovatio állapotában lévén, igen nehezen kiismerhető még a legtudósabb és legkitartóbb magisterek számára is. Azon kívül, hogy léteznek, voltaképpen nem is tudunk róluk semmi biztosat. Külsejüket, életmódjukat, szokásaikat mindezideig a nemtudás leple fedi. Mibenlétük titkainak kifürkészése nem könnyű, ámde annál nagyobb elismerést adó feladat lehet a becsvágyó magister előtt. […] Laknak pedig a Gressiviának nevezett birodalomban, melynek helye és egyáltalában léte is kérdéses. Mindössze annyi tudható emez országról, hogy a messzi és fagyos északon találtatik.”

Társadalom

A gressivusok négy, egymástól elkülönülő kasztba tartoznak.

  • Felderítők: ide tartozik Assar, városuk Koggforval
  • Szivárványos páncélú harcosok: például az egykori híres-neves Péter, mostani Káoszhadúr
  • Köpenyes alakok: közülük való Geir és azok akikkel Benedek megküzdött.
    Gressivuskard

    Egy hamis gressivuskard a morgómezei csatatérről

  • Kidagadó, szürke erűek: közéjük tartozik Arngrim, a Vidma-folyónál álló sereg parancsnoka

Ismert gressivusok