FANDOM


Pufnyák road sign 2


Gressivia
Gressivia lobogo
Főváros

A kasztok városai

Államforma

Ismeretlen

Vezetők

A kasztok hodéi

Hivatalos nyelv

Gressivián

Terület

Ismeretlen

Népesség

Ismeretlen

Népsűrűség

Alacsony, kivéve a városokat

GDP

Ismeretlen

HDI

Ismeretlen

Államalapítás

Ismeretlen

Gressivia egy legendás ország a messzi, kietlen, fagyos és szeles északon, hat heti járóföldre a Hollókői Királyságtól. Lakói a gressivusok.
Gressivus

Assar, az első gressivus felderítő, aki a Hollókői Királyság területére érkezett.

Liarius Gressiviáról

„[A gressivusok] Laknak pedig a Gressiviának nevezett birodalomban, melynek helye és egyáltalában léte is kérdéses. Mindössze annyi tudható emez országról, hogy a messzi és fagyos északon találtatik.”

Földrajz

Gressivia az ismert világ legészakibb országa. Olyannyira északon fekszik, hogy az éghajlat miatt már erdőségek sem találhatók a területén, mindent sziklák borítanak, bár más vélemények szerint ennek nem is annyira az éghajlathoz, mint inkább a terület lakóihoz és azoknak a káoszhoz való viszonyához van köze.

Déli szomszédja Banne hercegsége, amelyet Gressivia megszállás alatt tart.

Történelem

Gressivia korai történelméről nem sokat tudunk.

Banne okkupálása

Bővebben: Banne

I.P 1-ben a gressivusok megszállták a Breszláv Királyság Rogal-hegységtől északra fekvő területeit, és önálló országként Banne Hercegség néven kikiáltották a függetlenségét. Azonban ez csupán látszólagos volt, mivel rögvest egy helytartót küldtek az országba, aki a herceg helyett a tényleges hatalmat gyakorolja.

A hollókői-gressivus háború

Bővebben: Hollókői-gressivus háború

Az első drégelyi incidens

I.P 11-ben egy gressivus felderítő látogatott el a Hollókői Királyságba, akiről később kiderült, hogy az Assar névre hallgat. Ő kisebb nézeteltérésbe keveredett a Smaragd nemzetség vitézeivel, azonban végül sértetlenül távozott az országból és vele tartott híres-neves Péter, a Pajzsos Lovag is.

A bannei csata

Később utánuk küldött I. Péter király egy expedíciós zászlóaljat Bulcsú lovag vezetésével, akiket Geir bannei helytartó emberei megállítottak és egy csatában lemészároltak. Az egyedüli túlélője a csatának hollókői oldalról Barnanadrágú Timót cserkész.

A második drégelyi incidens

Geir emberei megtámadták Károly lovag csapatát, akik éppen Péter király drégelyi szállását készítették elő. Ezek után érkeztek a helyszínre a Smaragd nemzetség emberei. Károly lovag csapatából mindenki meghalt, kivéve a hirtelen ott termő és a segítségükre siető Benedek. Az összecsapás helyszínén összetalálkoztak a híres-neves Péterrel is, aki nemrégiben tért meg Gressiviából. A nyomozás során a csapatban kiéleződött a bizalmatlanság, melynek eredményeként Péter ismét elhagyta őket és visszatért Gressiviába.

Kaptur elesete

Kaptur egy, a Breszláv Királyság Vidmától délre fekvő részén található erődítmény, melyet az immáron Káoszhadúr néven tevékenykedő egykori Péter egymaga elfoglalt és a Smaragd nemzetség vitézei Orgon Margrabbal, az erődítmény korábbi kapitányával, kiegészülve sem voltak képesek visszavenni tőle.

Harmadik drégelyi incidens

A harmadik drégelyi incidens során a Smaragd nemzetség éppen visszafele tartott Breszláviából Hollókőre, amikor hírét hallották, hogy a Káoszhadúr felbukkant Drégelyen és annak várát készül bevenni. Azonban nem sikerült a nyomára bukkanniuk.

Politika, közigazgatás, államszervezet

Gressiviában a gressivusok négy kasztba tagozódnak, melyek jól elkülönülnek egymástól. Mindnek saját városa és vezetője ún. "hode"-ja van.

A négy hode vezeti a négy kasztot, és mindegyik a saját városában székel. Egyenlőre csak a felderítők kasztjának a városa ismert ez a Koggforval nevet viseli, és egy föld alatti barlangban található. Az épületei négyszögletesek, nem tartalmaznak semmilyen díszítő elemet, és a kő amelyből épültek szürkés kék színű és erezett, valamint nagyon sima, és rejtélyesen meleg. Hőséget áraszt magából.

A felderítők hodéja magasabb volt kasztja többi tagjánál és a szarvai is nagyobbak voltak.

Hadsereg

A gressivus hadsereget a négy kaszt alkotja. Mindegyik a saját tudását alkalmazva harcol.

Társadalom

A társadalom a már fentebb említett négy kaszt szerint oszlik el. A kasztok el különülnek egymástól, mindegyik a saját városában él, és a saját hodéje kormányozza.

A négy kaszt a következő:

Felderítők

Városuk Koggfoval. A szerepük nagyjából megyegyezik a mifelén ismert cserkészekével. Könnyű fegyverzetűek, főleg gressivus rövid lándzsát vagy lángolt pengéjű gressivus kardot használnak. Közéjük tartozik Assar, az első gressivus, aki a Királyság területére érkezett.

"Szivárványos páncélú harcosok"

A gressivusok feltehetően legütőképesebb közelharci egységeit alkotják. Megközelítőleg a mi lovagjainkhoz hasonló szerepet töltenek be a harcban. Páncéljuk erős és vastag, és szivárványos színekben törik meg rajta fény. Hatalmas fegyvereket forgatnak. Közéjük tartozik az egykori híres-neves Péter, aki manapság Káoszhadúr néven ismert.

"Köpenyes alakok"

A Káosz erejének segítségével harcolnak. A mi magisztereinknek lehetne őket megfeleltetni. Képesek tűzgolyókat megidézni és alakot váltani. Felszerelésük legfelismerhetőbb része az egész testüket fedő köpeny. Közéjük tartozik Geir, Banne helytartója és az ő emberei akik rajtaütöttek Károly lovag csapatán.

"Kidagadó, szürke erűek"

Róluk tudni a legkevesebbet. Ami alapján meg lehetőket különböztetni, az a bőrükön kidagadó szürkés színű erek. Feltehetőleg a gyógyítókhoz hasonló feladatokat látnak el.