FANDOM


Lovag

Hollókői lovag

Az emberek az ismert világ legelterjedtebb faja. Mind megjelenésükben, mind tulajdonságaikban igen változatosak. Minden bizonyossággal a Rend teremtményei, ugyanakkor a Káosznak olykor sikerül magához csábítania egy-egy embert. Legtöbbjük nem születik semmilyen mágikus képességgel, ugyanakkor képesek elsajátítani különböző misztikus tudományokat.

Államok

Az ismert államok, birodalmak közül (mind a jelenben, mind a múltban) a legtöbb emberi állam. Általánosságban jellemző rájuk az erős központi hatalom, valamilyenfajta vízszintes társadalmi rétegződés (mint a nemesség jelenléte), bár ezek alól is találhatóak kivételek, illetve sok országról igen keveset tudunk.

Mendegúz Birodalom

Bővebben: Mendegúz Birodalom

A Mendegúz Birodalom valaha az ismert világ jelentős részét egyesítő birodalom volt, amelynek nyomai, bár a valós birodalom mára a legendák világába szorult vissza, még mindig érezhetőek a világon. A birodalom több, mint ezer éve váratlan és gyors hanyatlásnak indult, sok szüleménye megsemmisült. Sok, királyságokon átívelő útról mondják, hogy még a mendegúzok korában építették, illetőleg a magiszterek által használt „láthatatlanság illúziója” nevű technikát is tőlük származtatják. Minden bizonnyal itt öntöttek először mendegúz acélt, amelynek elkészítési technikája ismeretlen, bár úgy tűnik, a Fekete Kard Kompániája rájött a titkára, és azt továbbfejlesztve megalkotta a fekete acélt.

Hollókői Királyság

Bővebben: Hollókői Királyság
A Hollókői királyság címere

A Hollókői Királyság címere

A Hollókői Királyság a Rend egyik jelentős bástyája, a legkeletebbi ismert emberi ország, tőle keletre már a Nagypuffnyákia néven ismert puffnyák területek találhatók. A királyság elég erős, a hollókői nyelv szolgál közvetítőnyelvként a környék országai közt. Az ország élén a hollókői király (jelenleg II. Péter) áll, akit a királyválasztó tanács nemzetségei (Dersek, Hollók, Kartalok, Smaragdok, Thúzok, Tomajok) választanak. A királyságban feudális rendszer uralkodik. Noha az összes jelentős települést emberek lakják, az ország területén számos más faj is megtalálható, köztük puffnyákok, tündérek, manók általában nomád vagy félnomád életmódot folytatva. A szomszédos országokkal az utóbbi igyekszik békés viszonyt folytatni. (Noha a nagypuffnyák határ mentén kisebb hollókői és nagypuffnyák csapatok néha megjelennek a másik országban, ezt egyik fél sem tekinti háborús cselekedetnek, pusztán helyi konfliktusnak.)

Phöldigót Királyság

Bővebben: Phöldigót Királyság

Phöldigótia egy viszonylag fiatal ország, mintegy kétszáz évvel ezelőtt alapította I. (Száműzött) Aulon király. Az ország a Hollókői Királysághoz hasonlóan királyság, de belső működéséről ennél nincsen sokkal több információ. Szomszédaival viharos múltra tekint vissza, az elmúlt kétszáz évben előbb az ermohádokkal, majd a hollókőiekkel vívott háborút, mára azonban lecsillapodtak a kedélyek, a környező országokkal nagykövetei segítségével tartja fenn a békét.

Breszláv Királyság

Breszláv Királyság

A Breszláv Királyság címere

Bővebben: Breszláv Királyság

A Breszláv Királyság a Vidma mentén helyezkedik el, jelenleg a legészakibb független emberi ország, a tőle északra lévő Banne (amely régen Breszlávia hercegsége volt) gressivus megszállás alatt van. Breszlávia szintén királyság, uralkodója jelenleg IX. Zgod király. A breszláv társadalom a hollókőihez hasonlóan épül fel, a nemesség tagjait azonban itt margrab névvel illetik. A Hollókői Királysággal jó viszonyt ápol, nemrég azonban háborút folytatott a tőle északra fekvő Gressiviával. A háború az egyesített hollókői–breszláv csapatok győzelmével zárult.

Tengeri országok

Bővebben: Amfória, Liónia, Ersztónia

A tengeri népek bár nyelvileg és kulturálisan egy népet alkotnak, politikailag megosztottságban élnek. Ez leginkább földrajzi okokra vezethető vissza, hiszen a déli tenger szigetein élnek, emiatt nem tudott kialakulni egy egységes központi hatalom közöttük. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a kis országaik közül kettő, Amfória és Liónia régóta konfliktusban állnak egymással. Ám ezek ellenére is, gazdaságilag és a kultúra tekintetében is fejlett területekről beszélhetünk, hiszen ők uralják a tengeri kereskedelmet, valamint Ersztónia piciny városállama híres dalnokversenyeiről, és nem egy világhíres művésznek szolgált szülőhazájaként.

Egyéb államok

Lásd: Országok listája

A Rend szolgái

Bővebben: Védelmező, Cserkész, Gyógyító, Lovag, Magiszter
Védelmező

Egy védelmező

A Rend és a Káosz örök harcában a Káosz bajnokával, a Szürkével szemben mindig egy ember áll, a védelmező. A védelmezők magasan képzett harcosok, akik életüket a Káosz elleni harccal töltik. A Szürkével ellentétben ők halandók, így a legtöbb védelmező igyekszik tanítványt fogadni, hogy halála után az átvehesse mestere helyét. Ha egy védelmező tanítvány nélkül hal meg, a Rend kijelöl egy új védelmezőt. Létezik további négy rend, akik segítik a Rend bajnokát. A lovagok fegyvereik erejével, a cserkészek vadonjárási ismereteikkel és pontos nyilaikkal, míg a gyógyítók és magiszterek tudományukkal (az előbbi gyógyítói praktikáival, az utóbbi a magas művészetekben való jártasságával) vesznek részt a Káosz elleni harcban. A védelmező és a rendek szerepe az utóbbi időben feledésbe merült, sok védelmező egyedül tevékenykedett, amíg a hollókői Smaragd nemzetség egy tagjára nem szállt a tisztség, akit, noha egyedül is megállja a helyét, sokszor segítenek nemzetségének tagjai.

Az emberek változatai

Az emberi fajnak sok képviselője akad, aki eltér a hollókőiektől, phöldigótoktól, vagy a tengeri népektől életmódjukban, vagy akár alapvető tulajdonságaikban is.

Erdei emberek

Bővebben: Erdei emberek

A Hollókő környéki erdőkben él ez a nép, amelyről nagyon keveset lehet tudni. Annyi biztos, hogy visszahúzódóan élnek, ám néha segítenek a királyság többi lakójának. Nagyon sokat tudnak az erdőről, általában jó viszonyt ápolnak az ott élő többi lénnyel.

Totemimádók

Bővebben: Totemimádók

A Hollókői Királyság és Breszlávia között elterülő területeken primitív klánok élnek. A legtöbb klán egy-egy állatot tisztel totemikus őseként, innen ered a hollókői megnevezésük is. Bár technikailag nem olyan fejlettek, mint a környező területek emberei, sok klán tagjai bírnak különleges és sokszor igen erős varázserővel. Nyelvük közel áll a hollókői nyelvhez, esetleg annak egy archaikus változata, így feltételezhető rokonság a két nép között.

A Róka klán

Míg a többi klán általában igyekszik távol maradni a nagyvilág dolgaitól, a Róka klán a hollókői–gressivus háború alatt megtámadott és kifosztott egy hollókői szekeret, amely az északi frontra szállított fegyvereket és élelmet. Amikor a hollókői Smaragd nemzetség erre fényt derített, az akkor uralkodó I. Péter király egy kisebb csapatot küldött a helyszínre, akik kiirtották a klánt. A klán több tagja képes volt különböző varázslatok végrehajtására rúnák segítségével. (Például teleportálás, mágikus csapdák létrehozása.)

A Kígyó klán

A Kígyó klán tagjai sötét bőrrel bírnak – ez feltehetően a vérmágiájuk mellékhatása –, az ismert klánok közül ők a legharciasabbak. A klán tagjai rájöttek, hogy hogyan erősödhetnek legyőzött ellenségeik vérétől. A klán vezetője, a Nagy Kígyó emiatt képes puszta kézzel elhárítani egy kardpengét is.

A Tapír klán

Feltehetőleg ez a legősibb klán, amelynek totemállata, az óriástapír mára már kipusztult. A klán vezetője, aki már több száz éve tölti be ezt a tisztséget, az élet és halál közti szakadékot akarja áthidalni. Sok klántag képes beszélni az ősök szellemeivel, valamint meghosszabbítani saját életét, azonban nem képesek visszahozni senkit a halálból. Nem adják azonban fel ezen irányú próbálkozásaikat, legutóbbi eredményükként egy elesett hollókői lovag testét mozgásra tudták bírni, azt az egyik klántag akaratával képes volt irányítani.

Sápadt ajkúak

Bővebben: Sápadt ajkúak

A sápadt ajkúaknak nevezett klán megkezdte integrálódását a Hollókői Királyságba; tagjai adót fizetnek a királynak, azonban szokásaikat megtartották. A sápadt ajkúakat megátkozta egy másik klán, amelynek hatására már nem az élők birodalmához tartoztak, azonban halottak sem voltak.

Egyéb klánok

Minden bizonnyal még sok klán él a totemimádók erdőségeiben, akikről nem áll rendelkezésre semmilyen információ. Egyes tudósok úgy gondolják, hogy maguk a hollókőiek is ilyen klánokból alakultak ki, ezen állításaikat a nyelvi hasonlóságok mellett a hollókői nemesség nemzetség alapú szerveződésével bizonyítják, mivel elképzeléseik szerint a nemzetségek korábban klánok voltak.

Megváltozott emberek

Léteznek olyan lények, amelyek emberi származással bírnak, azonban valamilyen erő – általában valamilyen mágia vagy káoszerő – hatására többé már nem teljes mértékben emberek.

Griár

Griár k

Griár óriás formában

Bővebben: Griár

Griár hajdan egy lovag volt, aki egy átok hatására óriássá változott. Óriásként emberfeletti erővel bírt. Amikor az átkot a Smaragd nemzetség tagjai megtörték, lassú zsugorodásnak indult, míg pár év alatt vissza nem nyerte eredeti méretét.

Az Alakváltó

Bővebben: Az Alakváltó

Erről a lényről nem lehet sokat tudni, ismeretlen, hogy hogyan szerezte meg képességeit. Annyi bizonyos, hogy képes volt más emberek alakját felvenni. Amikor megpróbálta szabotálni az I. Péter király halála utáni hollókői királyválasztó gyűlést, a királyválasztó tanács nemzetségei elfogták és kivégezték.

Worath, a Félszemű

Bővebben: Worath, a Félszemű

Breszláv származású ember, a Fekete Kard Kompániájának jelenlegi vezetője. A Vöröskút melletti csata során életét vesztette, ám egy boszorkány feltámaszotta az Acharn-kristály segítségével. Azóta minden valószínűség szerint halhatatlan, azonban egyesek szerint a halálból lelke már nem tért vissza, így kegyetlen és gonosz módon viselkedik.

A Káoszhadúr

Bővebben: A Káoszhadúr
A Pajzsos Lovag halála

A visszaváltozott Pajzsos Péter, körülötte nemzetségének tagjai

A hollókői Smaragd nemzetség tagjaként született, valaha Pajzsos Péter lovagként ismerték, ám egy Gressiviába tett utazás során a Káosz elültette benne magvait. Belőle lett később a Káoszhadúrként ismert lény, amely bár nem volt gressivus, nem volt ember sem. A Káoszhadúr egyedül felért egy kisebb hadsereggel, képes volt távolról megsebezni ellenfeleit, és káoszgoblinnak nevezett káoszteremtményeket megidézni. A hollókői–gressivus háború alatt több helyen is pusztított, legyőzni soha nem sikerült. Később a Fekete Kard Kompániájának oldalán harcolt, Buják várának elfoglalásában jelentős szerepe volt. Eddigre jelentősen megerősödött benne a Káosz, amely képességeit még tovább növelte, ugyanakkor eredetileg emberi teste és elméje már nem bírta ezt, így tudata meghasadt. Egykori bajtársai segítségével vissza tudta nyerni emberségét, ám teste nem bírta a kettősséget. Halála pillanatában azonban újra Péter lovag lehetett. Jelenleg Buják vára alatt nyugszik.

Homunculusok

Bővebben: Homunculusok

Az embereknek régóta vágya új élet teremtése a semmiből. Sokan próbálkoztam meg mesterségesen előállított emberek, úgynevezett homunculusok létrehozásával, azonban senkinek sem sikerült tökéletes másolatot készítenie, a létrejött lények pedig aligha nevezhetők embernek.