FANDOM


K
Csesznek vára

A cseszneki várral a Smaragd nemzetség a 2010-es cseszneki tábor során látogatott el többször is a cseszneki várba.

Története

A tatárjárás után építette – sok más várral együtt –, az 1260-as években Cseszneki Jakab. A Csesznekiek 1323-ban átadták a várat a Csákoknak. Később Károly Róbert az uralkodói birtokhoz csatolta. Luxemburgi Zsigmond jóvoltából 1392-től a Garaiék birtokában volt a vár, majd 1483-tól a Szapolyai családra szállt. 1527-től Bakith Pálé volt a vár egészen haláláig, ami után a Csaby–Wathay családok kezére került.

A törökök támadása idején végvárként használták Wathay Lőrinc kapitányságával, ám a kapitány halála után tizenegy évvel, 1594-ben török kézre került. 1598-ban sikerült visszafoglalni, ezután a Cseszneky család kapta meg.  Később királyi birtok lett. A Rákóczi-féle szabadságharc idején lőszert és élelmet tartottak itt. A császári hadak 1709-ben vették be.

Később az Esterházy család kastélya lett, majd egy tűzvész végkép használhatatlanná tette 1810 körül.

A vár alaprajza

Csesznek várának alaprajza