FANDOM


Pufnyák road sign 2

A 2011-es cseszneki táborban találkoztunk Cornelius mesterrel, az alkimistával. A tábor során segítettük őt munkájában, hálából Gergő fegyvernököt (akkor még apród) a segédjévé fogadta, és nekiadományozta feljegyzéseit is. Az iromány első oldalán zöld színnel kiemelt jel egy fát jelölt, melynek tövében egy edény volt, melyet el kellett vinnünk az alkimistának.

A jegyzetek a görög ábécé betűivel íródtak (egyetlen kivétel az francia karakter), de magyar nyelven. A szöveg görög nyelvi átírási sajátosságokat tartalmaz (például b=v, nincs szóeleji „h”). A jel kivételével fekete tintával írodott, illetve a mondatkezdő nagybetűk vörössel. Központozásnak nincs nyoma.Terjedelme négy A/5-ös oldal, ám az utolsó oldal egy befejezetlen mondattal ér véget, így feltételezhető, hogy eredetileg hosszabb lehetett. A szöveg az orvostudomány történetéről szól, több antik tudós munkásságát említi, a zöld jel nem kapcsolódik a szöveghez.

szöveg olvasata kép

Talán a babilóniai kultúra ékírásos tábláin felbukkan(nak) az első növényi leírások. Fennmaradó munka közül azonban alighanem a legátfogóbb a középkorból származó egyiptomi papirusz amely tíz állati és növényi hatóanyagot [jel] említ. Piramisok építésekor a nincs járvány a fokhagyma miatt. Ókori görög tudósok átveszik az orvostudományt 

1

a fejlett (?) kultúrát. Persze ők lesznek az orvosi etika alapítói. Közülük egyik legismertebb Hippokratész volt.

Gyűjt össze olyan kéziratokat, melyek más betegségre számos növény (h)anyag alkalmazását írta le. Dionüszosz foglalta össze a gyógyszertan alapjait is. Könyve matéria medika volt mely részletes leírást ad és hamarosan alapmű lesz. Plinius sokkötetes

2

természettudományos enciklopédia Naturalis Historia. Több száz ókori szerző is azt dolgozta fel. Köztük számos gyógynövények használatáról szóló beszámolót. Valaki mindenkinél nagyobb hatást gyakorolt az orvos történelemben, Marcus Aurelio udvari orvosa, a pergamoni Klaudiosz Galénosz. Ő írta le a négy testnedv dolgait amit humoral patológiának neveznek. Feltételezésen alapul minden ember ál-

3

lat és maga a Föld is négy egymással szoros kapcsolatban álló elem egyensúlyából áll össze. Döntő jelentőségű, mert az egyensúly zavaros közérzethez vezet. Orvos feladata visszaállítani az egyes elemek egyensúlyát. Görög Alkmaión gondolatai is beépültek, miszerint az egészséget ellentétpárok harmóniája teremti. Ugyanezen alapul a kínai orvoslás jin és jang elmélete is. Látszólag jelentősen különböznek egymástól az európai indiai? gyógymódok. Például hogy ha

4