FANDOM


Pufnyák road sign 2
A Pajzsos Lovag halála
Név Káoszhadúr
Egyéb nevek

Híres-neves Péter
Pajzsos Lovag

Nem

Férfi

Faj

Ember (módosított)

Életkor

Fiatal

Státusz

Halott

Kaszt
 • „Szivárványos páncélú harcos”
 • Lovag (korábban, majd halála előtt)
Pártállás
 • Rend (korábban, majd halála előtt)
 • Hollokő sz

Hollókői Királyság (korábban, majd halála előtt)

 • Smaragd-cimer

Smaragd nemzetség (korábban, majd halála előtt)

 • Káosz (korábban)
 • Gressivia lobogo

Gressivia (korábban)

 • FKK CMR

A Fekete Kard Kompániája (korábban, rövid ideig, indirekt támogatás)

Fegyver
 • Harcikasza
 • Lándzsa
 • Pallos
Különleges képességek

Káoszgoblinok megidézése
Távolsági sebzés
Kövek ereje

Midőn eszét a Káosz tépte szét,
Hallotta még, hogy szólítják nevét.
A fák között szívéhez ért a Rend,
És Péter lovag egy jobb helyre ment.

– Csillag Zekő

A Káoszhadúr egy gressivus harcos, aki korábban a Smaragd nemzetség tagja volt híres-neves Péter, avagy a Pajzsos Lovag néven.

Élete

A Smaragd nemzetség tagjaként

A Smaragd nemzetség tagjaként a csapat megbecsült tagja volt. Tetteivel hírnévre tett szert, és hírneves jelzője a Pajzsos cím lett. Sok csatában és kalandban vitézül részt vett, és a mai napig csak vitatkoznak rajta, hogy mi vitte arra, hogy azzá váljon, amivé lett.

Az emberlét határán

Az első drégelyi incidens alkalmával csatlakozott Assarhoz, a gressivus felderítőhöz és vele elment Gressiviába. Innen tizenkét hét elteltével visszatért, azonban addigra érdekes változásokat mutatott a teste, ugyanis a gressivusokra jellemző szarvak nőttek a fején. Megszerezte a káoszteremtmények jellegzetes képességeit, azonban még bírta a Rend által szerzett előnyöket is. Azonban ez az állapot nem tartott sokáig, mivel miután a gressivusoktól kapott küldetését teljesíteni akarta Benedekkel szemben, az megfosztotta őt a Rend által szerzett képességeitől. Ezek után visszatért északra, és még abban a hónapban megfosztották minden címétől és rangjától, az ország ellenségévé nyilvánították, és törvényen kívül helyezték.

Káoszhadúrként

Több mint fél év telt el mire újra hallottak felőle. A Smaragd nemzetség ekkor éppen Breszláviában tartózkodott, hogy megsegítsék IX. Zgod királyt a gressivusok elleni harcban, amikor pusztítás nyomaira lettek figyelmesek: először egy elpusztult falut, majd egy megtámadott utánpótlás szállítmányt találtak. Egyik helyszínen sem voltak túlélők. Hamarosan rábukkantak arra is, aki mindezen tettekért felelős volt: a Káoszhadúrra. Saját bevallása szerint a szóban forgó falu, valamint az utánpótlást szállító szekér „útban voltak”. A nemzetség vitézei megtámadták a Káoszhadurat, ő azonban egymagában legyőzte őket és továbbállt. Később találkoztak vele, amint éppen bevette Kaptur erődjét, és itt a breszlávok segítségére siettek a Smaragdok, azonban még együtt sem voltak képesek legyőzni őt.

Később állítólag tovább haladt dél felé, és a Hollókői Királyság területére érkezett, és az a hír járta, hogy Kapturhoz hasonlóan, ezúttal Drégelyt kívánja elfoglalni. Azonban a Smaragd nemzetség - azóta visszarendelt - vitézeinek nem sikerült a nyomára bukkanniuk.

II. P. 2-ben a nemzetség tagjai találkoztak vele Buják vára környékén, mikor ő, és a Vöröskúti boszorkány könnyedén elintézték lovagokat. Később, a fák közé szaladt, és részben a saját erejének, részben a nemzetség vitézeinek köszönhetően visszaváltozott Péter lovaggá, bár ezután nem sokkal meghalt, mivel a Káosz megmérgezte. Utolsó mondatai szerint, a Fekete Kard kompániája észak felől támad, az Acharn-kristály segítségével, ám ennek pontos módját nem tudta.