FANDOM


Pufnyák road sign 2
Jelen szócikk a Hollókői Királyság földrajzához kíván átfogó ismereteket nyújtani.
Hkir zászló

A Hollókői Királyság zászlaja

A Királyságot túlnyomórészt erdős dombságok és középhegységek borítják, az erdőségeket helyenként puszta síkságok szakítják meg. Az ország gazdaságáról keveset tudni, vélhetően mezőgazdasági cikkekből többé-kevésbé önellátó, luxustermékekből, fűszerekből behozatalra szorul. Az ipar háziipar-jellegű, fő piaca a hadsereg ellátása fegyverrel, páncélzattal, illetve az ehhez szükséges nyersanyagok kitermelése is helyben történik. A szolgáltatások súlya kicsiny a nemzet gazdaságában. A fő munkáltatók a királyi-államigazgatási intézmények, a módos nemesek; jelentős az otthon gazdálkodók száma.

A Királyság várai és városai

Várfotó

A Királyság közigazgatása vármegyéken alapszik, melyek központjában egy-egy vár áll. Az erődítmények mellett általában kisebb, kiszolgáló települések jönnek létre. Talán nincs is jelentős, vár nélkül álló helysége az országnak.

Hollókő

Lásd még: Hollókő vára

A Királyság fővárosa, a királyi udvar székhelye, vadregényes, szép vidéken. A vár jól védhető helyen, egy hegycsúcson áll a Gond-hely alatt. A vár körüli település fontos helység, hiszen az ország előkelő nemeseinek illik időről-időre megfordulni a királynál, nemegyszer lakályos palotát emelnek a városban.

Csesznek vára

Csesznek

Lásd még: Csesznek vára

Erős vár, tövében gazdag, népes település az ország belsejében.

Drégely

Kis befogadóképességű, de jól megerődített vár az északi határon.

Abavár

A nagypufnyákiai határ védelmére épült Aba király uralkodásának harmadik esztendejében, azóta a Tomaj-család innen kormányozza a Pufnyák Végeket őrgrófi rangban
Abavár bejárat

Abavár főkapuja

Boglyokvár

A Thúz nemzetség ősi fészke a déli határvidéken. Jelenleg Talamér úr és háznépe lakja. A vártól északra terül el Morgómező, melyet Péter királyi herceg atyja uralkodásának 12. évében a gressivusok elleni hadjárat gyülekezőhelyéül jelölt ki.

Egyéb, kevésbé jelentős várak

  • Kisnána (vára): viszonylag kicsiny erősség
  • Füzér
  • Nógrád
  • Buják

A Királyság nagy régiói

Észak

Gressivia lobogo
Északon egy nagy erdőség választja el a többi államtól, innen indul Gressiviába az út. A határ védelmét Drégelyből vezénylik, a védelmi vonal részét képezi Buják és Füzér is. Északon hűvösebb az éghajlat, a domborzat ismérvei a viszonylag magas hegyek. Az ország északi szomszédja a Breszláv Királyság.

Kelet

Itt hegylánc védelmezi az országot, az út Nagypufnyákiába (az egykori Mendegúz Birodalom vidéke) a rossz emlékezetű Mogyoró-völgyön át vezet. A határ menti térség Pufnyák Végek néven ismert, központja Abavár. Belsőbb területe a pufnyákoktól sokat szenvedett, Kisnána is itt található.
Pufnyak raiders

Közép

Itt, pontosabban ennek északi részén található Hollókő. Az ország középső része dimbes-dombos, erdőségekkel és szántókkal pompás tájék. A lankákon szőlőművelés és gyümölcstermesztés folyik.

Dél

Itt található Boglyokvár és Morgómező, melyek környéke mocsaras terület határvédelmi szempontból. Délről a phöldigótok országa határolja. Feltehetően itt fekszik a Piszke-völgy, ahol sor került a hollókői-phöldigót háború döntő ütközetére.

Nyugat

Központja Csesznek, többé-kevésbé békés, jómódú tartomány. Ellenségek nem sűrűn taposták földjét, népe nyugalomtól övezve fejődhetett. Az országtól nyugatra terül el az Ermohád Fejedelemség.

Fontos helyek, ismeretlen pontos helyzettel

  • A Veres Torony: A Veres Torony mesterei Péter király szolgálatában álló tudós magiszterek, akik a könyvtárukban fellelhető információk közt kutatnak a király és a királyság számára hasznosak után, mindig az aktuális megbizatásuknak megfelelően.

Politikai földrajz

A királysággal határos országok, népek

Észak

Az itt található hatalmas erdőségekben, és az ezeket karéjba fogó hegyekben a totemimádók félvad törzsei élnek. Valódi államot nem alkotnak. Északi irányban az első tényleges szomszéd a Breszláv Királyság.

Kelet

Nagypufnyákia

Marják Birodalom - hegyek és erdők választják el a Hollókői Királyságtól, említésre méltó kapcsolat jelenleg nincs a két ország között.

Dél

Phöldigót Királyság

Nyugat

Ermohád Fejedelemség